Otwarty Uniwersytet Poszukiwań: kurs wiodący: „Grotowski. Elementarz”

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań: kurs wiodący: „Grotowski. Elementarz”

Trwają zapisy do grupy roboczej Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań!  W styczniu startuje nowy kurs wiodący: „Grotowski. Elementarz”.

14 stycznia 2019 roku mija 20. rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego. Dlatego tegoroczny kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań poświęcony jest refleksji nad najważniejszymi pojęciami, zjawiskami i dokonaniami, tworzącymi podstawę wiedzy o Grotowskim i jego Teatrze Laboratorium. Zatytułowany jest „Grotowski. Elementarz”.

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań (OUP) to program regularnych spotkań o charakterze wykładów, seminariów i warsztatów, odbywający się w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu od 2010 roku. Tworzy platformę swobodnej wymiany wiedzy i doświadczeń przedstawicieli różnych szkół, sposobów myślenia i metodologii.

Swą nazwą nawiązuje z jednej strony do tradycji otwartych uniwersytetów i wszechnic działających na pograniczu lub poza instytucjonalnym systemem szkolnictwa wyższego, z drugiej do Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów, który z inicjatywy i pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego odbył się we Wrocławiu w roku 1975.

Podobnie jak w poprzednich latach, kurs wiodący OUP tworzyć będą comiesięczne spotkania odbywające się od stycznia do czerwca 2019 w Instytucie Grotowskiego, składające się z piątkowych wykładów otwartych (Czytelnia im. Ludwika Flaszena, godz. 17:00) i sobotnich warsztatów przeznaczonych dla grupy roboczej, której uczestnicy zadeklarują wcześniej swój udział w całym projekcie.

Do udziału w grupie zapraszamy przede wszystkim studentów i doktorantów, którzy w porozumieniu z macierzystymi uczelniami mogą zaliczyć zajęcia Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań jako opcjonalne w ramach swoich kierunków. Liczba osób jest ograniczona do 25.

Kurs wiodący OUP, realizowany w pierwszej połowie 2019 roku, rozpoczyna jednocześnie projekt „Grotowski. Elementarz”, który na stałe zostanie wpisany do programu Instytutu Grotowskiego. A skoro to początek elementarza, to oczywiście zacząć trzeba od litery „a” – tłumaczy prof. Dariusz Kosiński, opiekun naukowy kursu. Dlatego w tym roku każde spotkanie poświęcone będzie hasłom rozpoczynającym się na tę właśnie literę.

Wykładowcami będą zarówno osoby zajmujące się od dawna twórczością Grotowskiego, jak i te, które zbliżają się do niej, wychodząc z innych perspektyw i zainteresowań. Kurs zainicjują wykład prof. Dariusza Kosińskiego pod tytułem „Aaaby z Grotowskim się zmierzyć” (11.01 godz. 17:00, Czytelnia im. Ludwika Flaszena) oraz panel dyskusyjny „Grotowski. I co jest do zrobienia” (12.01 godz. 18:00, Sala Teatru Laboratorium) z udziałem dr Agaty Adamieckiej-Sitek, Jarosława Freta, prof. Leszka Kolankiewicza, prof. Dariusza Kosińskiego i prof. Tomasza Kubikowskiego.

PROGRAM:

 • 11/01/2019 Aaaby z Grotowskim się zmierzyć/wykład prof. Dariusza Kosińskiego w ramach OUP
 • 12/01/2019 Grotowski. I co jest do zrobienia/panel dyskusyjny z udziałem dr Agaty Adamieckiej-Sitek, prof. Leszka Kolankiewicza, prof. Dariusza Kosińskiego, prof. Tomasza Kubikowskiego, prowadzący: Jarosław Fret
 • 08/02/2019 Akt całkowity/wykład Jarosława Freta w ramach OUP
 • 09/02/2019 Akt całkowity/seminarium Jarosława Freta dla grupy roboczej w ramach OUP
 • 22/03/2019 Apocalypsis cum figuris/wykład dr Agaty Adamieckiej-Sitek w ramach OUP
 • 23/03/2019 Apocalypsis cum figuris/seminarium dr Agaty Adamieckiej-Sitek dla grupy roboczej w ramach OUP
 • 12/04/2019 Antropologia teatralna/wykład prof. Leszka Kolankiewicza w ramach OUP
 • 13/04/2019 Antropologia teatralna/seminarium prof. Leszka Kolankiewicza dla grupy roboczej w ramach OUP
 • 10/05/2019 Aktorstwo/wykład prof. Beaty Guczalskiej w ramach OUP
 • 11/05/2019 Aktorstwo/seminarium prof. Beaty Guczalskiej dla grupy roboczej w ramach OUP
 • 7–8/06/2019 Czytanie Grotowskiego/konferencja podsumowująca OUP z udziałem członków grupy roboczej i zaproszonych gości

Szczegółowe informacje: http://grotowski-institute.art.pl/projekty/grotowski-elementarz/

Lokalizacja

Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu

Rynek 27, 50–101 Wrocław

Komentarze