Students' Science Expo '18

Students' Science Expo '18

Students’ Science Expo są to pierwsze w kraju targi kół na skalę ogólnopolską, które odbędą się
3 października 2018 roku we wrocławskiej Hali Stulecia.

Ich celem jest nie tylko ekspozycja najnowszych osiągnięć studentów polskich szkół wyższych ale i zachęcenie przedsiębiorstw do inwestowania w ich innowacyjne projekty. Nie zabraknie również prelekcji, paneli dyskusyjnych i prezentacji towarzyszących wystawie. Projekt realizowany jest przez Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej i Fundację Manus przy współpracy z Politechniką Wrocławską, Forum Uczelni Technicznych i Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Students’ Science Expo

ma być miejscem połączeń wielu różnych środowisk społecznych – studentów, pracowników naukowych, przedsiębiorstw i mieszkańców Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnym.

Wydarzenie ma zachęcić polskie przedsiębiorstwa do zainteresowania się wsparciem merytorycznym i finansowym działalności studenckich kół naukowych oraz stworzyć okazję do podniesienia poziomu ich działań i projektów.

We wrześniu odbyły się szkolenia z zakresu przygotowania prezentacji biznesowych, po odbyciu których uczestnicy mają szansę na skonsultowanie prezentacji i przedstawienie ich podczas dedykowanej sesji tematycznej w ramach konferencji towarzyszącej wystawie. Kolejnym elementem wydarzenia są prelekcje oraz panele dyskusyjne dotyczące m.in. finansowania działalności studenckiej, rozwoju start up’ów oraz różnego rodzaju dziedzin naukowych i innowacyjnych technologii.

Targi to jednocześnie pokazanie potencjału naukowego polskich studentów i zaprezentowanie wpływu inwestycji w szkolnictwo wyższe na rzeczywiste rezultaty rozwoju młodych ludzi.

 

Wideo / zdjęcia

Lokalizacja

Hala Stulecia we Wrocławiu

Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Komentarze