99. What works? Kuratorska Służba Sądowa w Polsce – w przededniu jubileuszu. Możliwości i perspektywy

99. What works? Kuratorska Służba Sądowa w Polsce – w przededniu jubileuszu. Możliwości i perspektywy

8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski wydał dekret tworzący sądy dla nieletnich, a przy nich urzędy stałych opiekunów. Fakt ten jest powszechnie uznawany za początek polskiej kurateli sądowej.

Konferencja wpisuje się spontanicznie w obchody roku jubileuszowego. Jej celem jest podkreślenie roli kuratorskiej służby sądowej w społeczeństwie. Chcemy uniknąć zbędnego patosu, a skoncentrować się na postawieniu kilku fundamentalnych pytań u progu jubileuszu. Nie mamy ambicji, by je od razu rozstrzygać. Uznajemy jednak, że polskiej kurateli sądowej przyda się przestrzeń do dialogu, debaty, wymiany doświadczeń. Tym ma być nasza konferencja.

Jej temat: What works? nawiązuje do nurtu rehabilitacji resocjalizacji, mającego miejsce po błędnym odczytaniu wyników badań Roberta Martinsona i jego współpracowników, co skutkowało hasłem – konstatacją Nothing works. Identyfikujemy się tym samym ze służbami probacyjnymi na całym świecie nieustannie poszukującymi środków do poprawy efektywności swoich oddziaływań.

Wydarzeniem chcemy stworzyć przestrzeń do refleksji nad tym, co w polskiej kurateli działa, jaka jest jej kondycja, czy odpowiada ona na wyzwania współczesności. Jednocześnie czynimy to w ujęciu komparatystycznym, czemu służyć ma zaproszenie do Wrocławia naszych znakomitych kolegów z zagranicy – oficerów probacyjnych, kryminologów, psychologów, prawników, pedagogów.

Wydarzeniu towarzyszyć będą wystawy, spektakle, wycieczki po Wrocławiu, uroczysta kolacja jubileuszowa. Konferencja – choć międzynarodowa, zostanie mocno zakorzeniona w kontekście uwarunkowań lokalnych. Jesteśmy we Wrocławiu dumni z wielu rozwiązań, które udało nam się w ostatnich latach wspólnie z naszymi partnerami wypracować.

Zachęcamy do skorzystania z newslettera konferencji (dostępny na dole strony). Do współpracy przy organizacji konferencji zapraszamy wszystkie stowarzyszenia kuratorskie i organizacje partnerskie. Liczymy, że w dniach 11-12 października 2018 r. Wrocław stanie się na dwa dni stolicą polskiej kurateli sądowej.

Do zobaczenia wczesną jesienią!

Lokalizacja

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Wagonowa 9,  Wrocław

Komentarze