Ludzie Wolnej Europy

Ludzie Wolnej Europy

Spotkanie poświęcone wydanej w 2015 roku monumentalnej książce Lechosława Gawlikowskiego Pracownicy Radia Wolna Europa.

Biografie zwykłe i niezwykłe, w której opisuje ponad 250 etatowych pracowników RWE. Jest to pierwsza i dotychczas jedyna taka praca poświęcona Radiostacji. Publikacja była w zamierzeniu uzupełnieniem Wojny w eterze, wspomnień Jana Nowaka-Jeziorańskiego z okresu jego pracy na stanowisku dyrektora Rozgłośni. Jak zauważa jej autor, impulsem do jej napisania była chęć stworzenia portretu zbiorowego pokolenia inteligencji polskiej na emigracji. Lechosław Gawlikowski skorzystał ze wspomnień, wywiadów, tekstów i zapisów dźwiękowych audycji oraz z bogatego zasobu archiwów, w tym zgromadzonych w Ossolineum w archiwum Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich.

Lechosław Gawlikowski

Były pracownik Międzynarodowego Związku Studentów w Pradze, członek redakcji kwartalnika „Young Cinema and Theatre” i miesięcznika „World Student News”, później na emigracji. W latach 1972–1995 w Rozgłośni Polskiej Radia RWE, redaktor „Dziennika radiowego”, komentator spraw gospodarczych w Dziale Programowym, asystent dyrektora. Od 1988 pierwszy zastępca dyrektora RWE, po jej zamknięciu doradca RWE/RS ds. archiwów. Mieszka w Monachium.

Lokalizacja

Muzeum Pana Tadeusza

Rynek 6, 50-117 Wrocław

Komentarze