Wykład: Nie tylko słowo

Wykład: Nie tylko słowo

Podczas wykładu prelegent – kurator wystawy „Moda na Cranacha” – zwróci uwagę na zmianę treści i funkcji obrazów związaną z reformacją, nową relację między słowem i obrazem oraz rolę drzeworytniczej ilustracji książkowej w upowszechnianiu nowych idei teologicznych. Zajmie się także rolą Cranacha i jego warsztatu w propagandzie religijnej oraz znaczeniem Cranachowskich i wittenberskich inspiracji dla malarstwa śląskiego.

Wykład Marka Pierzchały.

Wstęp wolny.

Lokalizacja

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

Komentarze