Dopisz się do spisu wyborców

Wyborca przebywający czasowo we Wrocławiu w dniu wyborów może głosować we Wrocławiu jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców do 20 października. Wyjeżdżamy i chcemy głosować w innym miejscu – musimy mieć ze sobą zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do 23 października.

  • wybory


Jak głosować poza miejscem zamieszkania?

Przykład. Mieszkaniec Poznania przebywa czasowo we Wrocławiu, bo tutaj studiuje lub pracuje. Jeżeli 25 października będzie chciał głosować we Wrocławiu, ma dwa rozwiązania do wyboru:

  • złożyć w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu wniosek o dopisanie do spisu wyborców (wniosek o dopisanie do spisu wyborców do 20 października – czytaj więcej, wnioski do pobrania)
  • z Urzędu Miejskiego w Poznaniu wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania i wtedy głosuje we Wrocławiu w dowolnym lokalu (zaświadczenie o prawie do głosowania do 23 października czytaj więcej, wnioski do pobrania)

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (do 20 października) składa się w Centrach Obsługi Mieszkańca:

COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godz. 8.00-17.15

COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00-17.15

COM IV przy al. M. Kromera 44 w godz. 8.00-15.15

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (do 23 października) składa się w Urzędzie Miejskim Wrocławia, jeżeli wyborca będzie we Wrocławiu ujęty w spisie wyborców. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem (+48 71 777 77 86) lub w formie elektronicznej na adres: wso@um.wroc.pl

UWAGA: Zaświadczenie o prawie do głosowania jest sporządzane po stawieniu się w urzędzie wyborcy lub jego pełnomocnika i wydawane jest od ręki. Dlatego w przypadku osobistego odbioru zaświadczenia wcześniejsze nadesłanie wniosku o jego wydanie, np. elektronicznie, nie przyspieszy załatwienia sprawy. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców we Wrocławiu. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydają Centrach Obsługi Mieszkańca:

COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godz. 8.00-17.15

COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godz. 8.00-17.15

COM IV przy al. M. Kromera 44 w godz. 8.00-15.15

25 października wybory parlamentarne

Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 25 października 2015 r. Głosować będzie można w lokalach wyborczych w godz. od 7 do 21. 

Do sejmu mieszkańcy Wrocławia głosować będą w okręgu wyborczym nr 3, w którym o 14 mandatów poselskich , powalczy 254 kandydatów z 10 komitetów wyborczych. Do senatu mieszkańcy Wrocławia głosować będą w dwóch okręgach wyborczych – nr 7 i nr 8. W okręgu nr 7, jest 4 kandydatów, natomiast w okręgu nr 8, jest 2 kandydatów. W każdym z okręgów wybierać będziemy 1 senatora.

Czytaj serwis specjalny – Wybory parlamentarne 2015 we Wrocławiu.Zgłoś uwagę