Gdzie ta motywacja?

Co trzeci Polak nie przepada za swoją pracą


Aż 32 proc. pracowników w Polsce odczuwa spadek motywacji do pracy, a co trzeci badany kojarzy pracę z obowiązkiem i rutyną – wynika z „Barometru Pracownika” - badań przeprowadzonych przez firmę badawczą IPSOS na zlecenie Grupy Edenred.
Obszary, z których respondenci są najbardziej zadowoleni, to relacje z przełożonym i atmosfera w pracy. Natomiast działania firm, które najczęściej oceniane były, jako niewystarczające, dotyczą głównie zarządzania talentami, pakietu dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz podnoszenia umiejętności zatrudnionych.

Zbyt duży stres, dużo nadgodzin

Blisko połowa badanych określiła poziom stresu w pracy jako wysoki. Odczuwają go częściej kobiety, kierownicy zespołów, pracownicy firm zatrudniających do 250 pracowników oraz osoby zatrudnione w firmach i organizacjach państwowych.
Tempo pracy i ilość obowiązków sprawiają, że praca w nadgodzinach jest powszechnym zjawiskiem. Jedynie 11 proc. twierdzi, że nigdy nie zdarza im się pracować po godzinach. Respondenci najczęściej pracują w weekendy lub wieczorami po całym dniu pracy. Dla ponad 40 proc. badanych nieobca jest praca w święta lub podczas urlopu. Co ciekawe, nie zawsze praca po godzinach przekłada się na brak satysfakcji z pracy. Co piąty badany, który pracuje w nadgodzinach, jest ogólnie zadowolony.

Niełatwo o nową pracę

Tylko co czwarty badany optymistycznie patrzy na perspektywę łatwego znalezienia nowej pracy – częściej są to mężczyźni i osoby do 34. r.ż. Zmianę pracy przynajmniej od czasu do czasu rozważa ponad połowa badanych, przy czym jedynie 3 proc. z nich aktywnie jej poszukuje lub ma już konkretne plany.
Główne czynniki, na które zwracają uwagę pracownicy podczas wyboru nowego pracodawcy, to oprócz poziomu wynagrodzenia, dobra atmosfera w pracy, stabilna sytuacja finansowa firmy oraz bezpieczeństwo zatrudnienia. Dla badanych ważne jest również, aby praca była interesująca i pozwalała na zachowanie równowagi z życiem prywatnym.

Nie tylko pensja

Jak wynika z „Barometru Pracownika”, najpopularniejszymi świadczeniami pracowniczymi wg badanych są podarunki na święta (67 proc.), zapomogi losowe i okolicznościowe (62 proc.), dofinansowanie wakacji (61proc.) oraz pożyczki na preferencyjnych warunkach (59 proc.). Tylko co dziesiąty pracownik nie otrzymuje od pracodawcy żadnego benefitu poza wynagrodzeniem.
- Pracodawcy, którym zależy na budowaniu silnych zespołów, powinni wdrożyć nowoczesne systemy motywacyjne – uważa Izabela Supeł, Marketing Manager w Edenred Polska. - Powołując się na wyniki powyższych badań, świadczenia pozapłacowe osłabiają chęć zmiany pracy i budują lojalność wobec pracodawcy. Ponadto przynoszą też pozytywne skutki w przypadku zarządzania talentami w firmach. Dobrze opracowany pakiet świadczeń pozapłacowych według 70 proc. respondentów zwiększa zaangażowanie zatrudnionych, a dla 80 proc. osłabia chęć zmiany firmy.

Nie wiedzą, co mają

Dla ponad 50 proc. badanych działania motywacyjne podejmowane przez firmy są niewystarczające. Jednak w przedsiębiorstwach, gdzie pakiety motywacyjne są obecne, zatrudnieni je dostrzegają i są z nich raczej zadowoleni (59 proc.). Natomiast rzadko pracownicy są informowani o wartości otrzymywanych świadczeń, dlatego nie wiedzą jak wiele firma im oferuje. Praktyka ta występuje tylko w 26 proc. firm w Polsce, najczęściej z kapitałem zagranicznym i zatrudniających powyżej 1 tys. pracowników.
– Warto komunikować wartość przekazywanych świadczeń pracownikom, jak również analizować satysfakcję zatrudnionych, aby świadczenia pozapłacowe nie kojarzyły się tylko ze wsparciem socjalnym – podsumowuje Izabela Supeł.

„Barometr Pracownika Edenred-IPSOS” został przeprowadzony przez firmę badawczą IPSOS na zlecenie Grupy Edenred w styczniu 2014 r. To pierwsza edycja tego badania w Polsce i dziewiąta w Europie. Przebadano ok. 10 tys. pracowników polskich, niemieckich, belgijskich, hiszpańskich, francuskich, włoskich, brytyjskich, szwedzkich i portugalskich. Były to osoby zatrudnione na umowę o pracę, w wieku 25+, reprezentujące firmy z sektora prywatnego oraz instytucje publiczne, małe, średnie i duże organizacje. Celem Barometru jest sprawdzenie jak zmienia się zaangażowanie zatrudnionych i ich motywacja do pracy, a także jak sytuacja na rynku pracy wpływa na samopoczucie zatrudnionych.

Zgłoś uwagę