Gdzie na wycieczkę w nurcie EKO

Wycieczki do placówek naukowo-dydaktycznych we Wrocławiu to jedne z działań realizowanych w ramach projektu pn. „Mój zielony DOM”. Zapytaliśmy nauczycieli, biorących udział w projekcie, jakie wycieczki wspominają najlepiej z uwagi na ich walor edukacyjny i atrakcyjność dla dzieci i młodzieży. Poniżej przedstawiamy wybrane przeważające opinie z przeprowadzonych przez biuro projektu ankiet ewaluacyjnych, które rysują na mapie Wrocławia wycieczkowy szlak młodego ekologa.

  • fot. projekt Mój Zielony Dom

    fot. projekt Mój Zielony Dom


Co warto więc odwiedzić we Wrocławiu?

Planując eko-wycieczkę po Wrocławiu z pewnością warto odwiedzić wrocławskie ZOO, które daje schronienie 10 500 zwierzętom, reprezentujących około 1 100 gatunków, w tym zagrożonych wyginięciem, a nawet niewystępujących już w naturalnym środowisku. We wrocławskim ZOO na 33 ha powierzchni spotkamy atrakcyjne, tematyczne ekspozycje fauny poszczególnych kontynentów (Pawilon Madagaskaru, Sahara, wybieg niedźwiedzi brunatnych, basen płetwonogich).

Dzieciakom z „Mojego zielonego DOMU” szczególnie spodobał się unikatowy kompleks ekspozycji środowisk wodnych Afryki, tzw. Afrykarium, a także dzieciniec zwierzęcy, który został stworzony z myślą o najmłodszych.

Warto też przed wizytą w ZOO sprawdzić na stronie http://www.zoo.wroclaw.pl godziny karmień pokazowych, które odbywają się codziennie. To z pewnością atrakcja zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci.

W ramach projektu „Mój zielony DOM” pracownicy ZOO przeprowadzili dodatkowo warsztaty tematyczne dla uczestników projektu, które spotkały się z dużym uznaniem ze strony pedagogów.

I tu warto przytoczyć kilka opinii:

„Warsztaty we wrocławskim ZOO były bardzo rozwijające i efektywne. Duży przekaz wiedzy, dostosowany do poziomu rozwoju dziecka. Prowadzący zaciekawił dzieci – przekazał im wiele ciekawostek. Takie wizyty w ZOO powinny być częstsze, cykliczne” – pisze w ankiecie jeden z opiekunów grupy przedszkolnej z Przedszkola nr 58 we Wrocławiu.

Inny dodaje:

„Dzieci mają możliwość zobaczyć zwierzęta w środowisku bardzo zbliżonym do naturalnego. A najważniejsze jest to, iż wszystko mogą zobaczyć na żywo. Uczą się doświadczając.”

„Wyjście do wrocławskiego ZOO w ramach projektu było okazją do poznania Afrykarium i zaznajomienia się z różnorodnymi ekosystemami środowiska wodnego. Większa część uczniów po raz pierwszy zobaczyła Afrykarium. Były to bardzo cenne zajęcia przyrodnicze dla uczniów” – tak komentuje wizytę w ZOO nauczyciel z Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrocławiu.

 

W słoneczne dni uczestnicy projektu polecają też spacer po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, nazywanym oazą piękna i spokoju w sercu wielkiego miasta. W letnim okresie – oprócz terenu otwartego ogrodu – są dostępne dla zwiedzających Szklarnie i wystawa Panorama Natury.

„Wycieczki do Ogrodu Botanicznego są bardzo kształcące i rozwijające, budują dużą ciekawość u dzieci. Z pewnością warto wybrać się do Ogrodu z przewodnikiem” – tak o Ogrodzie pisze ankietowana nauczycielka wychowania przedszkolnego.

Natomiast pedagog z Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrocławiu zaznacza:

„Organizowanie wyjść do Ogrodu Botanicznego pozwala na przeprowadzenie ciekawej lekcji terenowej dotyczącej różnych gatunków roślin rodzimych i inwazyjnych”. 

 

Kolejnym miejscem na mapie Wrocławia jest „HUMANITARIUM. Ogrody Doświadczeń”.  Na stronie: http://humanitarium.eitplus.pl czytamy:

„HUMANITARIUM. Ogrody Doświadczeń to miejsce dedykowane dzieciom i dorosłym. Naszym celem jest rozbudzenie ciekawości i chęci zrozumienia nauki oraz wzmocnienie szacunku do otaczającego nas świata. Dzięki naszym interaktywnym eksponatom i zajęciom warsztatowym odwiedzający nas Goście zgłębiają tajniki nauk ścisłych, angażując w proces poznawczy wszystkie zmysły. W HUMANITARIUM udowodniliśmy już, że nauka nie musi być trudna, a jej poznawanie przez zabawę może stać się fascynującą, empiryczną przygodą.”

Te słowa potwierdzają nauczyciele uczący dzieci starsze z Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrocławiu:

„Zajęcia w ocenie uczniów są ciekawe. Dyskutowali dużo po wycieczce, opowiadali innym uczniom i rodzicom, co robili w Humanitarium.”

Inna opinia:

„Warsztaty, podczas których uczniowie sami wytwarzali kostki kąpielowe, były zdecydowanie dobre – mogłoby być ich więcej. 

„Zajęcia są ciekawie prowadzone, dobre eksponaty obrazujące prawa fizyki.”

Innym miejscem, które wspominają uczestnicy projektu „Mój zielony DOM" jest wrocławskie HYDROPOLIS, gdzie podczas warsztatów „nie ma lania wody”, a dzieci, młodzież i dorośli mają okazję odwiedzić 8 stref tematycznych tego „centrum wiedzy o wodzie”, w której każda przedstawia wodę z innego, fascynującego ujęcia. By poznać wszystkie atrakcje, które czekają na odwiedzających Hydropolis, polecamy stronę http://hydropolis.pl.

W ramach projektu „Mój zielony DOM" dzieci i młodzież odwiedziły również Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, gdzie przechowywane są zabytki reprezentujące epoki: od starszej epoki kamienia (500 tys. lat temu) aż po czasy nowożytne (XIX w.). Zobaczyły także wiele unikatowych okazów zwierząt wymarłych i rzadkich, które znajdziemy w kolekcjach Muzeum Przyrodniczego im. prof. Władysława Rydzewskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, najstarszego i największego tego typu muzeum w kraju.

„Muzea dają możliwość przeprowadzenia zajęć w ramach realizacji podstawy programowej z historii czy biologii. (…) Klasy uczestniczące w wyjściach do Muzeów powinny być po przerobionym materiale – przegląd systematyczny świata organizmów żywych” – to słowa pedagoga z Zespołu Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrocławiu.

„Uczniowie mają możliwość w praktyce poznać i sprawdzić naukowe treści. W ten sposób więcej zapamiętają i łatwiej przyswoją wiedzę” – pisze kolejna ankietowana z Zespołu Szkół Nr 24.

Podsumowując, lato we Wrocławiu nie musi być z dala od natury, a wakacje – bez edukacji ekologicznej! J Nasze miasto na swojej mapie ma kilka ciekawych miejsc do odkrycia, a każde z nich może stać się dla młodych ekologów “wakacyjną przygodą”.

„Chcemy, by uczestnicy projektu mieli możliwość w sposób praktyczny nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych poprzez bezpośrednie i aktywne uczestnictwo w zaplanowanych dla nich działaniach edukacyjnych. Taki jest nasz cel. Chcemy uwrażliwiać najmłodszych i wychowywać młodych wrocławskich ekologów” – wyjaśnia Joanna Handziak-Buczko, Kierownik projektu „Mój zielony DOM".

A tak podsumowuje wycieczki do placówek naukowo-dydaktycznych we Wrocławiu nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Nr 22:

„Wycieczki projektowe zdecydowanie przyczyniły się do podniesienia wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Pobudziły ciekawość uczniów. Dzieci stały się bardziej dociekliwe. Zadają pytania i nie zadowalają się lakoniczną odpowiedzią na nie. Chcą wiedzieć więcej, zwłaszcza na temat zwierząt zamieszkujących ich okolice.”

 

Kilka słów o projekcie:

Projekt „Mój zielony DOM" zakłada podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w Polsce przez umożliwienie przedszkolakom i uczniom poznania świata w jego złożoności, wspomaganie samodzielności uczenia się, inspirowanie aktywności badawczej, uczenie wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzanie ciekawości poznawczej, motywowanie do dalszej edukacji i działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego we współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

 

Głównym wsparciem zostały objęte dzieci i młodzież w wieku od 4 do 19 lat: wychowankowie wrocławskiego Przedszkola Nr 58, Szkoły Podstawowej Nr 22, Zespołu Szkół Nr 4 i Zespołu Szkół Nr 24, którzy mają zainteresowania przyrodnicze, prospołeczne i artystyczne.

Zachęcamy, by dowiedzieć się więcej o projekcie na stronie internetowej: www.mojzielonydom.cku.wroc.pl oraz na: www.facebook.com/MojZielonyDOM

Projekt „Mój zielony DOM” realizowany jest w okresie 01.06.2014 - 30.09.2016 r. Współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 oraz środków własnych Gminy Wrocław.

Realizatorem projektu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu z ramienia Departamentu Edukacji Gminy Wrocław.

Na rzecz realizacji projektu „Mój zielony DOM” przeznaczono grant w wysokości € 528.254 (2 235,120 PLN) z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach polskiego Programu Operacyjnego PL02 – Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.

Więcej na stronie: http://eeagrants.org oraz http://www.eog.gov.pl

Zgłoś uwagę