Gant pod ścianą

Do wrocławskiego sądu wpłynęły kolejne wnioski o upadłość dewelopera

  • Odra Tower, jedna z inwestycji Gant Development

    Odra Tower, jedna z inwestycji Gant Development


Sąd odroczył posiedzenie z 30 października na 16 listopada. Zmiana terminu rozprawy spowodowana jest m.in. faktem, że wpłynęły właśnie trzy kolejne wnioski o upadłość Gant Development. Zostaną one rozpatrzone w trakcie tej samej rozprawy, co pozostałe wnioski, złożone w tej sprawie w pierwszej połowie października. Rozpatrzy je Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, 18 listopada 2013 r.

Wszyscy wierzyciele wnioskują o upadłość likwidacyjną dewelopera. Oznaczałaby ona koniec firmy i sprzedaż jej majątku przez syndyka.

Do sądu wpłynął również wniosek od samego dewelopera o upadłość układową. Jeśli sąd go zaakceptuje, Gant dostanie czas na to, by porozumieć się z wierzycielami i rozpocząć proces restrukturyzacji.

Działalność Ganta obserwuje już nadzorca sądowy, który do momentu ogłoszenia upadłości będzie ją kontrolował pod kątem gospodarności.

kk

Zgłoś uwagę