Fontanna na pl. Jana Pawła II

Powstała w 1905 roku fontanna ufundowana została przez komitet budowy pomnika kanclerza Bismarcka, któremu po postawieniu pomnika Żelaznego Kanclerza zostały jeszcze fundusze.

  • Fontanna na pl. Jana Pawła II, fot. Tomasz Walków

    Fontanna na pl. Jana Pawła II, fot. Tomasz Walków

  • Fontanna na pl. Jana Pawła II, fot. Tomasz Walków

    Fontanna na pl. Jana Pawła II, fot. Tomasz Walków

  • Fontanna na pl. Jana Pawła II, fot. Tomasz Walków

    Fontanna na pl. Jana Pawła II, fot. Tomasz Walków


Projekt Bernarda Sheringa i Ernesta Segera składa się z trzech elementów. Sama fontanna składa się z kilku czasz, do których woda spływa kaskadowo. Po jednej stronie na postumencie znajduje się pomnik młodzieńca walczące z lwem – alegoria Walki. Po przeciwnej stronie pomnik młodzieńca siedzącego na lwie – to alegoria Zwycięstwa.

Fontanna na pl. Jana Pawła II jest popularnym miejscem spotkań, protestów, happeningów.Zgłoś uwagę