Festiwale sztuki


Festiwal Wysokich Temperatur. Festiwal Wysokich Temperatur jest owocem działania grupy młodych artystów: studentów, absolwentów i dydaktyków Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz stowarzyszenia na rzecz wspierania młodych artystów Grawiton. Inspiracją do zorganizowania Festiwalu była wspólna fascynacja możliwościami i magią ognia w procesie twórczym z takimi tworzywami jak metal, szkło czy ceramika.

 

Przegląd Młodej Sztuki w Ekstremalnych Warunkach SURVIVAL. Ten przegląd to jedyny na taką skalę festiwal artystyczny w przestrzeni publicznej w Polsce. Na potrzeby przeglądu wybierane są budynki, kompleksy zabudowań, hale, które znajdują się w pobliżu głównych centrów wydarzeń, a także przestrzenie użyteczności publicznej, w których koncentruje się codzienne życie miasta. 

 

Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO. Festiwal jest głównym przeglądem sztuki nowych mediów w Polsce i Europie Centralnej. Osią festiwalu jest międzynarodowy konkurs przedstawiający złożoność dzieł sztuki współczesnej uwzględniającej różne formaty i media. 

 

Konkurs im. Gepperta. Celem konkursu jest prezentacja najciekawszych zjawisk młodej sceny malarskiej w ujęciu najwybitniejszych kuratorów z całej Polski. Tradycja konkursu i wystawy sięga 1989 roku.

 

Międzynarodowy Konkurs Rysunku. Celem konkursu jest ukazanie zjawisk charakterystycznych dla współczesnej sztuki rysunku (wielości stylistyk i postaw artystycznych). Konkurs wzbogacony jest działaniami parateatralnymi, performance i instalacjami.Zgłoś uwagę