Festiwal Opowiadania w DCF-ie

W dniach 26-29 września w DCF-ie odbędzie się przegląd adaptacji filmowych „Ofensywa opowieści”, będący częścią 11. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Tegoroczna edycja składa się z filmów opartych na literaturze krajów wyszehradzkich o doświadczeniach wojennych. Bilety kosztują 11 zł.


Od 7 lat co roku w trakcie Festiwalu Opowiadania prezentowane są adaptacje światowej prozy, z udziałem znakomitych gości, czytaniem tekstu źródłowego i dyskusjami o obejrzanych filmach. Tegoroczna edycja poświęcona jest filmom i dziełom literackim z krajów wyszehradzkich, jak zawsze ma też konkretny temat, tym razem dotyczy doświadczeń wojny. W DCF-ie będzie można zobaczyć filmy starsze i nowe, oryginalne nie tylko w formie, ale i dzięki literackiemu dziedzictwu odmienne na poziomie języka i stylu opowiadania.

Codziennie odbędą się dwa pokazy (w sobotę i niedzielę o godz. 16.00 i 19.00, w poniedziałek i wtorek o godz. 17.00 i 20.00). Listę tytułów i gości projekcji można znaleźć tutaj. 

Zgłoś uwagę