Fagor Mastercook wciąż bez umowy

3 lutego minął kolejny, czwarty już termin wyznaczony przez sąd na podpisanie przez syndyka umowy z BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH) na sprzedaż zakładu Fagor Mastercook przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu. Syndyk Teresa Kalisz konsekwentnie odmawia podpisania umowy, na którą zgodziły się: Rada Wierzycieli, sąd i działające w zakładzie związki zawodowych.

  • Fagor Mastercook

    Fagor Mastercook wciąż bez umowy


Do wtorku, 3 lutego, syndyk Teresa Kalisz miała podpisać umowę z BSH lub złożyć rezygnację z funkcji – tak zdecydował sędzia komisarz Jarosław Horobiowski, z VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej. Ponieważ syndyk nie wykonała polecenia sądu, to zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, ten będzie mógł nałożyć na nią 30 tys. zł grzywny.

Od 12 stycznia, zakład przy ul. Żmigrodzkiej jest oflagowany. Akcja protestacyjna skierowana jest przeciwko projektowi regulaminu odpraw, które syndyk Teresa Kalisz zaproponowała pracownikom. Do końca kwietnia ma być zwolniona cała załoga. Władze miasta zaproponowały dwa programy osłonowe dla pracowników i kontrahentów upadłego zakładu Fagor Mastercook SA.

Przypomnijmy, że Niemcy chcą zapłacić za zakład 90 mln zł i zainwestować kolejne 120 mln zł. Do końca 2019 r., planują zorganizować co najmniej 300 miejsc pracy. Czytaj oświadczenie BSH z 3.02.2015r.

- Ubolewamy nad faktem, że po raz kolejny pani syndyk masy upadłościowej Fagor Mastercook podejmuje decyzje, która nie tylko jest sprzeczna ze wskazówkami sądu i decyzją wierzycieli spółki, ale przede wszystkim przynosi szkodę firmie, jej załodze i całej społeczności Wrocławia - mówi mecenas dr Marcin Dudarski, z Kancelarii JP Weber, reprezentujący BSH.

Syndyk uważa, że oferta BSH jest niezadowalająca - oświadczenie z 3.02.2015r. Podobno korzystniejszą propozycję miał złożyć partner chiński Fagor Mastercook SA. Problem w tym, że 19 stycznia oświadczył on, że nie jest zainteresowany przejęciem wrocławskiego zakładu. Teresa Kalisz przez ponad rok bezskutecznie próbowała sprzedać zakład.

 Zgłoś uwagę