Wrocław zwycięzcą rankingu Water City Index 2020

Stolica Dolnego Śląska została liderem rankingu Water City Index 2020, którego wyniki zostały ogłoszone podczas tegorocznego kongresu ekonomicznego Open Eyes Economy Summit.

Katarzyna Wiązowska | 20 listopada 2020

Raport Water City Index jest pierwszym i jak dotąd jedynym, który szeroko definiuje mocne i słabe strony oraz potrzeby i wyzwania w zakresie zarządzania zasobami wody w polskich miastach. Przy ocenie efektywności gospodarki wodnej pod uwagę brano sposób wykorzystania zasobów wody, umiejętności radzenia sobie z kryzysami wodnymi, wykorzystanie wody w kontekście rozwoju gospodarczego miast oraz doskonalenie jakości świadczonych usług publicznych sektora wodnego.

W odróżnieniu od ubiegłorocznego zestawienia, ranking Water City Index 2020 został odrębnie przygotowany dla metropolii, miast na prawach powiatu oraz dla miast nie będących miastami na prawach powiatu, posiadających co najmniej 20 tys. mieszkańców.

W każdej grupie zostały wyłonione trzy najlepsze miasta. Zwycięzcą w kategorii metropolii został Wrocław, wyprzedzając Bydgoszcz i Gdańsk.

Wśród miast na prawach powiatu najlepsze były Gliwice, a tuż za nimi Rzeszów i Świnoujście. Natomiast Szczytno zostało liderem w grupie miast na prawach powiatu, posiadających co najmniej 20 tys. mieszkańców. Zaraz za nim uplasowały się Malbork i Mrągowo.

Przygotowani na gwałtowne zmiany klimatu

– Sukces Wrocławia w rankingu Water City Index to dla nas duże wyróżnienie, ale także potwierdzenie, że skutecznie i efektywnie gospodarujemy zasobami wodnymi. W dzisiejszych czasach jest to ogromne wyzwanie nie tylko dla Polski, ale i całego świata – mówi Witold Ziomek, prezes MPWiK we Wrocławiu.

– W naszym mieście podejmujemy działania, dzięki którym jesteśmy gotowi na gwałtowne zmiany klimatu. Na wypadek suszy na terenach wodonośnych, poprzez zabiegi konserwacyjne i inwestycyjne zwiększamy zdolności infiltracji i w konsekwencji zwiększa się dostępna ilość wody do pobrania. Opracowujemy także koncepcje poboru wody z alternatywnych źródeł jako uzupełnienie systemu bazującego na rzekach Oława i Nysa Kłodzka. Dwukrotnie powiększamy także osadnik Czechnica, żeby zabezpieczyć rezerwę wody surowej w przypadku zanieczyszczenia rzeki Oławy. Z kolei odpowiedzią na nawalne deszcze jest budowa czterech zbiorników retencyjnych w Porcie Południowym oraz systematyczne prace polegające na wypinaniu z kolektorów ogólnospławnych odcinków sieci deszczowej.

Budowa zbiorników retencyjnych we Wrocławiu

To również współpraca z jednostkami miasta i opracowywanie wytycznych dla inwestorów w celu skłonienia ich do budowy obiektów wg standardów błękitno-zielonej infrastruktury. Cieszę się również, że eksperci docenili nasze działania edukacyjne na rzecz poszanowania wody – dodaje.

Czytaj też: We Wrocławiu powstanie jeden z największych systemów retencyjnych w Europie

Wrocław był też gospodarzem Międzynarodowego Kongresu „Economy of a Water City”, podczas którego światowej klasy specjaliści z zakresu gospodarki, ekologii, urbanistyki oraz politycy, przedstawiciele organizacji proekologicznych dyskutowali o możliwościach wykorzystania zasobów wodnych w miastach oraz ich wpływie na jakość życia mieszkańców.

Czytaj też: Kongres „Miasto–Woda–Jakość życia”: Pomyślmy o przyszłości

Raport z misją

Jak twierdzą autorzy raportu, kwestia racjonalnego i efektywnego wykorzystywania zasobów wody jest coraz większym problemem dla miast nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Zwłaszcza, że coraz silniej zauważalne są kryzysy wodne, takie jak powodzie, susze czy zanieczyszczenia wód, które mają długotrwałe konsekwencje.

Kłopoty wodne Polski są znane od dziesięcioleci, jednak sektor ten nie cieszył się szczególną uwagą kolejnych rządów, od początku PRL do dziś. Jak twierdzą eksperci o wodzie pamiętamy, gdy sama się o siebie upomni. Przeobrażenia jakie zachodzą wewnątrz miast, w połączeniu ze zmianami klimatycznymi oraz ponadprzeciętną gęstością zaludnienia, mają wpływ na wiele sektorów gospodarki oraz na politykę wodną. Dlatego niezbędne jest prowadzenie systematycznej debaty na temat polityki wodnej miast w Polsce. Celem raportu jest skłonienie do refleksji władz miast, naukowców, ekspertów, mieszkańców oraz wspólne wypracowanie standardów, które pozwolą skuteczniej i efektywniej gospodarować zasobami wody.

Za realizację WCI 2020 odpowiedzialni byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, eksperci firmy Arcadis oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, która jest organizatorem międzynarodowego kongresu ekonomicznego Open Eyes Economy Summit. Do współpracy zaproszono także ekspertów Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarzy branżowych mediów.

Raport czytaj tutaj.