Edukacja ekonomiczna dla dzieci i młodzieży na UE – zapisy

8 lutego ruszają zapisy na nową edycję Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz Akademii Młodego Ekonomisty. Te dwa ogólnopolskie projekty Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych promują przedsiębiorczość i zagadnienia ekonomiczne wśród młodzieży. Zajęcia są bezpłatne.

  • Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

    fot. UE we Wrocławiu

  • Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

    fot. UE we Wrocławiu


Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Zaprasza piąto- i szóstoklasistów do udziału w spotkaniach, w trakcie których poznają zagadnienia z zakresu finansów i zarządzania, przy okazji dobrze się bawiąc.

Zajęcia w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego odbywają się na siedmiu polskich uczelniach, w tym we Wrocławiu na Uniwersytecie Ekonomicznym. Semestr zajęć składa się z sześciu spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Spotkania mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment (nauki poprzez zabawę).

Pierwsza część zajęć to krótki wykład, studenci EUD dowiadują się między innymi: czym jest marketing, jak poznać jego strategie, do czego potrzebni są ekonomiści, jaka jest rola banków w gospodarce, a także czy warto przystąpić do strefy euro. Podczas drugiej – warsztatów, mających charakter praktyczny, każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. Spotkania prowadzone są przez wykładowców akademickich i ekspertów z Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Każdy młody student otrzymuje indeks, w którym zbiera stemple potwierdzające obecność na zajęciach. Ci, którzy na ostatnim spotkaniu rozwiążą test wiedzy ekonomicznej, mają szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród i otrzymanie dyplomu laureata EUD. Nagradzane są trzy najlepsze osoby, natomiast zaliczenie semestru uzyskuje każdy uczestnik, który weźmie udział w co najmniej czterech spotkaniach EUD.

Dodatkową wartością projektu jest organizacja spotkań dla rodziców i opiekunów studentów EUD. Tematyka tych zajęć dotyczy wychowania, kształtowania kompetencji społecznych i postaw przedsiębiorczych dzieci oraz świadomego korzystania z mediów masowych.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl

Akademia Młodego Ekonomisty

Ten ogólnopolski program edukacji ekonomicznej organizowany jest od ośmiu lat dla gimnazjalistów i jest siostrzanym programem Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego.

Zajęcia Akademii Młodego Ekonomisty we Wrocławiu również odbywają się na Uniwersytecie Ekonomicznym. Semestr zajęć składa się z sześciu spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Spotkania AME mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment (nauka poprzez zabawę). Pierwsza część – teoretyczna (wykłady) – prowadzona jest przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów współpracujących z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. W drugiej części – praktycznej – każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. W nadchodzącej edycji przewidziano zajęcia z zakresu zarządzania marką, strategii inwestycyjnych na rynku kapitałowym, społecznej odpowiedzialność biznesu, zarządzania nieruchomościami czy kreatywności.

Ze względu na akademicki charakter projektu studenci otrzymują indeksy i zobowiązani są do  zbierania stempli, potwierdzających uczestnictwo w zajęciach, które kończą się testem wiedzy ekonomicznej i wręczeniem wartościowej nagrody  dla najlepszego studenta.  Zaliczenie semestru uzyskują wszyscy słuchacze, który wezmą udział w co najmniej czterech spotkaniach AME.

Dodatkową korzyścią są spotkania dla rodziców i opiekunów młodzieży. Tematyka zajęć dotyczy w dużej mierze wychowania i kształtowania kompetencji społecznych oraz postaw przedsiębiorczych.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje o Akademii Młodego Ekonomisty – na stronie www.gimversity.pl.

 Zgłoś uwagę