Eko Wójt pochodzi z Długołęki

Wójt Długołęki jednym z najlepszych samorządowców


Rok 2013 był bardzo udany dla podwrocławskiej Długołęki. Gmina otworzyła jeden z pierwszych publicznych żłobków w gminach wiejskich, zakończyła wielomilionową budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków, zmodernizowała kolejne kilometry dróg oraz wprowadziła „ustawę śmieciową”. Podjęte działania doceniła kapituła ogólnopolskiego konkursu „Wójt Roku” nominując po raz siódmy Iwonę Agnieszkę Łebek do dziesiątki najlepszych włodarzy w Polsce.

Podczas uroczystej gali w Warszawie Iwona Agnieszka Łebek odebrała statuetkę dla "Eko Wójta Roku 2013" - za stworzenie efektywnego gminnego systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz za działalność na rzecz edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju. Kapituła doceniła m.in. kampanię informacyjną naszej gminy przy zmianie systemu wywozu odpadów, jego przebieg oraz terminowość przy uchwalaniu.

Dobre miejsce dla biznesu

Nominacja Iwony Agnieszki Łebek do dziesiątki najlepszych wójtów w Polsce to efekt szybkiego rozwoju gminy na przestrzeni ostatnich lat. - Długołęka jest dziś zaliczana do najbogatszych i do najprężniej zarządzanych samorządów w kraju. Z każdym rokiem w gminie przybywa coraz więcej przedsiębiorstw oraz mieszkańców – mówi Adrian Walczyk z wydziału Promocji Gminy.

W ubiegłym roku w Długołęce otwarto jeden z największych salonów samochodowych w Polsce. - Największym atutem tego miejsca jest lokalizacja. Jej wybór jest decyzją przemyślaną. Nie ograniczają nas tu żadne bariery. Duża działka daje możliwość zagospodarowania jej w sposób kompleksowy. To zdecydowanie korzyść dla klientów, którzy oczekują całościowej opieki w jednym miejscu – mówi prezes firmy Krzysztof Dobrygowski. W ciągu ostatnich lat liczba mieszkańców Długołęki wzrosła o kilka tysięcy. – Pamiętam, że kiedy obejmowałam stanowisko wójta, gmina liczyła niecałe 18 tys. mieszkańców. Na chwilę obecną zameldowanych jest u nas ponad 25 tys. ludzi. To stawia przede mną nowe wyzwania – mówi Iwona Agnieszka Łebek.

Inwestycje pełną parą

W 2013 roku gmina otworzyła jeden z pierwszych publicznych żłobków w gminie wiejskiej oraz nowy budynek przedszkola. - Długołęka może się pochwalić zapleczem oświaty porównywalnym do miasta – zachwala Walczyk. - Znajdziemy tu żłobek, przedszkole, szkołę podstawową oraz liceum. Gmina podejmuje również liczne inwestycje w zakresie rozbudowy kanalizacji oraz modernizacji dróg. W ubiegłym roku zakończyła się budowa sieci wraz z oczyszczalnią ścieków w Borowej na łączną kwotę 13 mln zł.

Zgłoś uwagę