„Historia Wrocławia” – ciekawe spojrzenie na tysiąc lat miasta

„Po 1945 roku było ono bardzo zniszczone, a jego ludność w latach 1945-1948 uległa kompletnej wymianie, nie oznacza to jednak, że należy wątpić w jego tożsamość historyczną – jakkolwiek mogły to sugerować indywidualne historie migracji niemieckich starych wrocławian i polskich nowych wrocławian w latach 1945-1990 (a nawet jeszcze później). Już przed 1945 rokiem historię Wrocławia znaczyły radykalne cezury – zniszczenia, nowe założenia topograficzne, migracje, zmiany władzy, transformacje gospodarcze i społeczne. Wszystkie one w dużym stopniu zmieniały oblicze miasta. A jednak zachowało ono nie tylko swoje miejsce, ale i swoją tożsamość”.

  • historia Wrocławia

    Fot. z okładki „Historii Wrocławia”


Powyższy cytat jest fragmentem książki „Historia Wrocławia”, a jej autorem jest niemiecki historyk Eduard Mühle. Opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe PWN, książka poświęcona Wrocławiowi ukazuje ponad tysiącletnią historię polityczną, gospodarczą i społeczną miasta, jak również różne jego oblicza. Opowiada o jego dziejach – od archeologicznie uchwytnych początków u zarania X w. po współczesność.

  
 

Tym, na czym skupił swoją uwagę autor, są zasadnicze cechy struktury Wrocławia i najistotniejsze aspekty jego historii, przedstawione na przykładach najważniejszych budowli i osobistości z danej epoki. W każdym więc rozdziale „Historii Wrocławia” pokazana jest dana epoka – najpierw przez spojrzenie na jeden z zabytków architektury, a następnie przez objaśnienie i omówienie jej najważniejszych cech. Taki opis jest pogłębiony życiorysem i dokonaniami wybranej przez Eduarda Mühle postaci historycznej. W książce poruszone są również złożone kwestie tożsamości zarówno samego miasta, jak i jego mieszkańców.
O autorze

Eduard Mühle (rocznik 1957), profesor historii. Studia ukończył w 1986 r., pracę doktorską obronił na westwalskim uniwersytecie Wilhelman w Münster w 1990 r., gdzie pełnił funkcję profesora historii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz dyrektora Wydziału Historii Wschodnioeuropejskiej. Dyrektor Instytutu Herdera w Marburgu w latach (1995-2002). Od roku 2008  dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. W 2014 r. otrzymał nagrodę za zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej. Jest autorem wielu publikacji dotyczących historii Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności historii niemieckiej historiografii.

Partnerem wydania jest miasto Wrocław, a jednym z patronów medialnych www.wroclaw.pl.
Eduard Mühle, Historia Wrocławia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
Zgłoś uwagę