Od 4 marca nowy dowód osobisty: e-dowód

Od 4 marca będzie obowiązywał nowy dowód osobisty e-dowód. Nowy dowód będzie plastikową kartą wyposażoną w elektroniczny chip, na którym zostaną zapisane dane właściciela. E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw (Strefa Schengen).

  • Nowy e-dowód 2019 . fot. Ministerstwo Cyfryzacji

    fot. Ministerstwo Cyfryzacji


Tym, co sprawia, że dowody wydawane po 4 marca staną się „e-dowodami”, jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. Dzięki warstwie elektronicznej osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód działa bezstykowo, co oznacza to, że wystarczy położyć go na czytniku.

Wydawanie e-dowodu jest bezpłatne.

Nie ma obowiązku ustawowego do wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód, ale jeżeli chcemy posiadać e-dowód, nie ma przeszkód, aby złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego.

Jak wygląda e-dowód

Zewnętrznie e-dowód wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awers dowodu) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewers dowodu). Numer ten jest potrzebny, jeśli chcemy skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

W warstwie elektronicznej e-dowodu mogą być zamieszczone trzy certyfikaty:

Certyfikat potwierdzania obecności

to poświadczenie elektroniczne, które posiadacz dowodu osobistego wykorzystuje do potwierdzania swojej obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzające dane tego posiadacza - ten certyfikat w e-dowodzie będzie nam służył przy automatycznych bramkach granicznych (np. na lotniskach), a w przyszłości w służbie zdrowia do potwierdzania pobieranych świadczeń medycznych.

Do tego certyfikatu obywatel nie ustala kodu PIN.

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania

to poświadczenie elektroniczne, które służy posiadaczowi dowodu osobistego do identyfikacji i uwierzytelniania i potwierdza dane posiadacza dowodu. Będzie służył do logowania i potwierdzania tożsamości np. na portalu ePUAP. Dane zawarte w tym certyfikacie są wykorzystywane przez Profil osobisty. Profil osobisty to środek identyfikacji elektronicznej, dzięki któremu administracja publiczna może jednoznacznie zidentyfikować osobę korzystającą z usługi internetowej.

Ten certyfikat możemy używać ustalając do niego 4-cyfrowy PIN (PIN1)

Certyfikat podpisu osobistego

to poświadczenie elektroniczne, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza. Podpis osobisty służy do podpisywania elektronicznych dokumentów (np. umów) z inną osobą lub podmiotem publicznym. Opatrzenie danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Ten certyfikat możemy używać ustalając do niego 6-cyfrowy PIN (PIN2).

Certyfikat potwierdzania obecności będzie zamieszczony w każdym dowodzie osobistym, bez względu na wiek lub posiadaną zdolność do czynności prawnych.

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania będzie zamieszczony w dowodach osobistych osób, które posiadają pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W tej grupie mieszczą się dzieci w wieku 13-18 lat oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione.

Certyfikat podpisu osobistego może zostać zamieszczony tylko u osób z pełna zdolnością do czynności prawnych czyli osoby pełnoletnie.

W związku z obowiązywaniem od 4 marca 2019 roku nowych przepisów z zakresu wydawania dowodów osobistych, które wprowadzają nowy dowód z warstwą elektroniczną, Urząd Miejski informuje:

Jeśli wniosek o dowód osobisty ktoś planuje składać osobiście (w urzędzie) – powinien to zrobić jak najszybciej lub poczekać do 4 marca

  1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego, które obecnie obowiązuje (wzór zamieszczony na stronie BIP oraz druk pobierany w Centrach Obsługi Mieszkańca) będzie można złożyć osobiście do 1 marca 2019 roku do 11.30
  2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składany online za pośrednictwem ePUAP będzie można złożyć do 26 lutego 2019 roku

Składając wcześniej wniosek online należy pamiętać, by go prawidłowo wypełnić. Przede wszystkim sprawdzić, czy załącza się zdjęcie zgodne z wymaganiami (najczęstszy błąd), ponieważ czas na uzupełnienie nieprawidłowości będzie bardzo krótki.

Możliwość elektronicznego złożenia wniosku o dowód, ze względu na prace techniczne, zostanie czasowo wyłączona, aby wszystkie wnioski elektroniczne mogły zostać obsłużone.

Wnioski online będzie można składać ponownie od poniedziałku – 4 marca 2019 r. (te osoby dostaną już dowody z warstwą elektroniczną).Zgłoś uwagę