dzwonek – komunikaty

 

Strona z informacjami dla dyrektorów i administracji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Wrocław

Strona jest niedostępna z podstawowego menu serwisu.

Proszę nie rozpowszechniać adresu tej strony ani nie publikować go na stronach ogólnie dostępnych. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencje dyrektorów wrocławskich szkół i placówek oświatowych

Konferencje odbyły się w dniach 3-7 czerwca 2019 r. w Centrum Historii Zajezdnia.

System Informacji Oświatowej

Doskonalenie nauczycieli

Procedury Niebieskiej Karty

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej

Stop mowie nienawiści

Światowy Wrocław

Akademia Przyjaciół Wody

Wynikiegzaminu maturalnego aEWD wrocławskich szkół

Fundacja POLSKIEDZIECI

Integracja, szacunek, porozumienie

Klucz do przyszłości CKP

MOWA NIENAWIŚCI

Ocena z wf

Społeczne kompetencje uczniów

*****************************************

Szanowni Państwo,

w związku z przypadającym w dniu jutrzejszym Światowym Dniem Wody oraz trwającym Miesiącem Wody zgodnie z Zielonym Kalendarzem Edukacyjnym, serdecznie zachęcam do przeprowadzenia zajęć nt. "Ochrona wody we Wrocławiu - nasza wspólna sprawa".
Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci i młodzież będą mogli przypomnieć sobie o właściwościach wody - niezbędnego do życia zasobu naturalnego oraz poznać codzienne sposoby jej ochrony i oszczędzania.

Ochrona wody we Wrocławiu – nasza wspólna sprawa

Aby umożliwić i ułatwić przeprowadzenie lekcji Fundacja OnWater.pl przy udziale Biura Ochrony Przyrody i Klimatu przygotowała materiały na poszczególnych poziomach nauczania, które są dostępne pod adresem: https://www.wroclaw.pl/srodowisko/czysta-woda-we-wroclawiu-nasza-wspolna-sprawa. Proszę o przekazanie niniejszej wiadomości zainteresowanym nauczycielom.

Dodatkowo serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w akcji „SPRZĄTAMY RZEKI WROCŁAWIA” organizowanej przez Fundację OnWater.pl. Odbędzie się ona w dwóch terminach i lokalizacjach:

  • 5 kwietnia 2019 (piątek) - 9:00 – 13:00 rzeka Oława, Niskie Łąki, obok Mostu Rakowieckiego,
  • 12 kwietnia 2019 (piątek)- 9:00 – 13:00 rzeka Odra, Za ZOO, na tyłach Ogrodu Zoologicznego.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronach internetowych: http://onwater.pl/sprzatamy-rzeki-wroclawia-wiosna-2019/ i https://www.facebook.com/events/258005148482690/. oraz w załączonym do maila dokumencie.

Po przeprowadzeniu zajęć, uprzejmie proszę o informacje zwrotną nt. liczby uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach na adres mailowy: ewa.macala@um.wroc.pl.

Ochrona klimatu – nasza wspólna sprawa – materiały dla nauczycieli

Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (30.05-5.06) – materiały na poszczególnych poziomach edukacji

Do 1 lutego 2019 r. mogą Państwo wnioskować o dofinansowanie do wyjazdu edukacyjnego na zajęcia ekologiczne oraz o dofinansowanie realizacji programu edukacji ekologicznej.

Dokumenty z zasadami wnioskowania i załączniki można pobrać ze strony internetowej:

Komunikat:

Załącznik nr 1 wykresu Gantta - informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Załącznik nr 2 do wykresu Gantta - wniosek o ustalenie dni wolnych do odpracowania

-----------------------------------------------


System Informacji Oświatowej - zmodernizowany:

-----------------------------------------------

System Informacji Oświatowej - „stare SIO”:


-----------------------------------------------

Konkursy dla szkół i placówek:


W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się kolejna edycja konkursu „Szkolny Nobel”. (patrz: strona UPS, punkt 3.)

-----------------------------------------------

Różne formularze i przykłady dokumentów dla wszystkich szkół i placówek oświatowych:


  Niebieskie Karty - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-procedury:

  1. Wzory druków:

Formularze dotyczące dyrektorów szkół i placówek:  

  • Druk wniosku o wystawienie delegacji oraz druk sprawozdania z odbytej delegacji  - plik w formacie .rtf
    • Wniosek należy skierować do Departamentu Edukacji. Do wniosku należy dołączyć pismo strony zapraszającej dyrektora placówki oraz program wyjazdu.
    • Po powrocie z delegacji, do rozliczenia kosztów delegacji konieczne jest podpisanie jej pod względem merytorycznym przez dyrektora Departamentu Edukacji.
    • Sprawozdanie po powrocie należy złożyć w kancelarii Departamentu Edukacji w pokoju nr 439 (sprawozdania nie sporządza się przy wyjazdach organizowanych przez Departament Edukacji lub Kuratorium Oświaty)..

 

                         --------------------------------------------------------------------

Prezentacja o bezpłatnym dostępie do podręczników - prezentacja ppt

 

 

Dla szkół ponadgimnazjalnych - wzory tabel do pobrania, wypełnienia i przekazania zgodnie z harmonogramem ujętym w wykresie Gantta:

 Zgłoś uwagę