dzwonek – komunikaty

 

Strona z informacjami dla dyrektorów i administracji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Wrocław

Strona jest niedostępna z podstawowego menu serwisu.

Proszę nie rozpowszechniać adresu tej strony ani nie publikować go na stronach ogólnie dostępnych. 

Oferta jednostek miejskich i spółek miejskich, partnerów społecznych, w tym klubów sportowych, zajęć dla dzieci i młodzieży znajduje się u dyrektorów placówek edukacyjnych.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas strajku nauczycieli

 

 

Szanowni Państwo,
w związku z przypadającym w dniu jutrzejszym Światowym Dniem Wody oraz trwającym Miesiącem Wody zgodnie z Zielonym Kalendarzem Edukacyjnym, serdecznie zachęcam do przeprowadzenia zajęć nt. "Ochrona wody we Wrocławiu - nasza wspólna sprawa".
Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci i młodzież będą mogli przypomnieć sobie o właściwościach wody - niezbędnego do życia zasobu naturalnego oraz poznać codzienne sposoby jej ochrony i oszczędzania.

Ochrona wody we Wrocławiu – nasza wspólna sprawa

Aby umożliwić i ułatwić przeprowadzenie lekcji Fundacja OnWater.pl przy udziale Biura Ochrony Przyrody i Klimatu przygotowała materiały na poszczególnych poziomach nauczania, które są dostępne pod adresem: https://www.wroclaw.pl/srodowisko/czysta-woda-we-wroclawiu-nasza-wspolna-sprawa. Proszę o przekazanie niniejszej wiadomości zainteresowanym nauczycielom.

Dodatkowo serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w akcji „SPRZĄTAMY RZEKI WROCŁAWIA” organizowanej przez Fundację OnWater.pl. Odbędzie się ona w dwóch terminach i lokalizacjach:

  • 5 kwietnia 2019 (piątek) - 9:00 – 13:00 rzeka Oława, Niskie Łąki, obok Mostu Rakowieckiego,
  • 12 kwietnia 2019 (piątek)- 9:00 – 13:00 rzeka Odra, Za ZOO, na tyłach Ogrodu Zoologicznego.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronach internetowych: http://onwater.pl/sprzatamy-rzeki-wroclawia-wiosna-2019/ i https://www.facebook.com/events/258005148482690/. oraz w załączonym do maila dokumencie.

Po przeprowadzeniu zajęć, uprzejmie proszę o informacje zwrotną nt. liczby uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach na adres mailowy: ewa.macala@um.wroc.pl.

Ochrona klimatu – nasza wspólna sprawa – materiały dla nauczycieli

Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (30.05-5.06) – materiały na poszczególnych poziomach edukacji

Do 1 lutego 2019 r. mogą Państwo wnioskować o dofinansowanie do wyjazdu edukacyjnego na zajęcia ekologiczne oraz o dofinansowanie realizacji programu edukacji ekologicznej.

Dokumenty z zasadami wnioskowania i załączniki można pobrać ze strony internetowej:

Komunikat:

Konferencja dyrektorów wrocławskich szkół i placówek oświatowych, 26-28 listopada 2018 r.

 

Załącznik nr 1 wykresu Gantta - informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Załącznik nr 2 do wykresu Gantta - wniosek o ustalenie dni wolnych do odpracowania

Konferencja podsumowująca rok szkolny 2017/2018:

Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

Wystąpienie Prezydenta Wrocławia

Wystąpienie Sędzi Anny Marii Wesołowskiej

 

-----------------------------------------------


System Informacji Oświatowej - zmodernizowany:

-----------------------------------------------

System Informacji Oświatowej - „stare SIO”:


-----------------------------------------------

Konkursy dla szkół i placówek:


W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się kolejna edycja konkursu „Szkolny Nobel”. (patrz: strona UPS, punkt 3.)

-----------------------------------------------

Różne formularze i przykłady dokumentów dla wszystkich szkół i placówek oświatowych:


  Niebieskie Karty - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-procedury:

  1. Wzory druków:

Formularze dotyczące dyrektorów szkół i placówek:  

  • Druk wniosku o wystawienie delegacji oraz druk sprawozdania z odbytej delegacji  - plik w formacie .rtf
    • Wniosek należy skierować do Departamentu Edukacji. Do wniosku należy dołączyć pismo strony zapraszającej dyrektora placówki oraz program wyjazdu.
    • Po powrocie z delegacji, do rozliczenia kosztów delegacji konieczne jest podpisanie jej pod względem merytorycznym przez dyrektora Departamentu Edukacji.
    • Sprawozdanie po powrocie należy złożyć w kancelarii Departamentu Edukacji w pokoju nr 439 (sprawozdania nie sporządza się przy wyjazdach organizowanych przez Departament Edukacji lub Kuratorium Oświaty)..

 

                         --------------------------------------------------------------------

Prezentacja o bezpłatnym dostępie do podręczników - prezentacja ppt

 

 

Dla szkół ponadgimnazjalnych - wzory tabel do pobrania, wypełnienia i przekazania zgodnie z harmonogramem ujętym w wykresie Gantta:

 

Zgłoś uwagę