Dutkiewicz: Wrocław obecny na mapie świata

- Polska jako kraj środkowo-europejski powinna „sprzedawać” swoją kompetencję dotyczącą Wschodu, czyli Białorusi, Ukrainy, Rosji – mówi Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, przed siódmym Wrocław Global Forum, które rozpoczyna się 2 czerwca.

  • Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, fot. Tomasz Walków

    Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, fot. Tomasz Walków


W ciągu dwóch ostatnich edycji Wrocław Global Forum powtarzały się opinie o eskalacji konfliktów i kolejnych ogólnoświatowych problemach: kryzysie ekonomicznym, migracji, groźbie rozpadu UE. Jakie Pana zdaniem tematy będą omawiane najczęściej podczas siódmego Wrocław Global Forum?

Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia: Zacznijmy od tego, że Atlantic Council, który jest głównym organizatorem Wrocław Global Forum, zawsze miał trafną intuicję i do zbioru spraw analizowanych w trakcie Forum włączał kwestie ukraińskie i białoruskie. One z naszego punktów widzenia, od momentu konfliktu na Ukrainie i nieodpowiedzialnego zachowania Putina, nabrały szczególnego znaczenia.
Od początku kwestie bezpieczeństwa energetycznego towarzyszyły myśleniu o sprawach transatlantyckich.
Tegoroczne Forum, z tego co widać w programie, będzie głównie przygotowaniem do szczytu NATO.

Drugi temat jest wprost sformułowany: Utrzymać bezpieczną Europę. To sprawa, która ma wiele aspektów. Dotyczy zarówno zagrożenia terrorystycznego na terenie Europy, jak i zjawisk takich jak: Brexit, czy choćby oczekiwanie, kto wygra wybory prezydenckie w Austrii. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zarówno Unia Europejska jest szarpana w swojej konstrukcji, jak i też nie ulega wątpliwości, że jest pewna fala myślenia, która się wychyla w kierunku nacjonalistycznym – od Skandynawii, aż po południe Europy.
Trzeci temat dotyczy budowania gospodarki w XXI wieku. To temat najbardziej bezpieczny.

We Wrocław Global Forum bierze udział wielu polityków, politologów, komentatorów z Zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, oraz z drugiej strony: z Ukrainy, Rosji. Czy Wrocław stał się dzięki Forum jeszcze jednym ważnym miejscem, gdzie mają szansę na bezpośrednią rozmowę, wymianę argumentów? Jaka jest dzisiaj rola Wrocław Global Forum?

Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia: Polska jako kraj środkowo-europejski powinna „sprzedawać” swoją kompetencję dotyczącą Wschodu, czyli Białorusi, Ukrainy, Rosji. Nie jestem specjalistą od spraw międzynarodowych, ale mnie także między innymi senator John McCain pytał o sprawy dotyczące Ukrainy.
Na pewno jest tak, że z amerykańskiego puntu widzenia próba spojrzenia na Europę z perspektywy środkowo-europejskiej jest bardzo ciekawa. Kolejny pierwiastek niewykorzystany przez nas wynika ze stosunkowo słabej obecności niemieckiej. Z jednej strony możemy opowiadać o kwestiach wschodnich, ale z drugiej strony możemy starać się bardziej przyciągać do Forum Niemcy, które są najpotężniejszym krajem w Europie.

Co Wrocław ma z Global Forum?

Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia: Po pierwsze, to nieduża konferencja, ale bardzo prestiżowa. Między innymi dlatego, że przyjeżdżają do nas osoby opiniotwórcze. Jeśli tak bardzo opiniotwórcze osoby są zadowolone z pobytu we Wrocławiu, to ma to większe znaczenie dla wizerunku miasta.
Global Forum to fragment procesu wpisywania Wrocławia w mapę świata.
Kilkanaście lat temu mało kto wiedział o Wrocławiu w Europie, dzisiaj zaliczamy się do pierwszej setki miejsc powszechnie rozpoznawalnych miast. Dokonał się awans Wrocławia, gramy w wyższej lidze niż przed kilkunastoma laty. W jakimś procencie także dzięki takiemu wydarzeniu jak Wrocław Global Forum.

Zgłoś uwagę