Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu to uczelnia z ponad 20-letnią historią i doświadczeniem edukacyjnym. W 15. jubileuszowym Rankingu Szkół Wyższych "PERSPEKTYWY 2014" Dolnośląska Szkoła Wyższa znalazła się, jako jedyna uczelnia z Dolnego Śląska, w gronie 10 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce.

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Adres ul. Wagonowa 9,
Wrocław

Telefon 71 356 15 31, 71 356 15 32, 607 828 838

Adres e-mail promocja@dsw.edu.pl

Strona www www.dsw.edu.pl

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu - kierunki studiów

Wydział Nauk Pedagogicznych

 • Gerontologia społeczna – asystent osób starszych
 • Pedagogika – nagrodzony program studiów
 • Pedagogika specjalna – nagrodzony program studiów
 • Praca socjalna
 • Psychologia stosowana
 • Sztuki nowoczesne – Design Now!

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Narodowe
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Wydział Nauk Technicznych

 • Geodezja i Kartografia
 • Ochrona środowiska (nowość)

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku

 • Pedagogika
 • Geodezja i Kartografia
 • Ochrona środowiska

Do góry

DSW - zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji 

Jeśli jesteś zainteresowany studiowaniem na DSW pamiętaj, że rekrutacja (na studia I stopnia, II stopnia i podyplomowe) na wybrany kierunek specjalność odbywa się dwuetapowo:

Etap I

Zapisz się w serwisie "Internetowa Rejestracja Kandydatów" - www.rekrutacja.dsw.edu.pl

Etap II

Złóż dokumenty do Centrum Rekrutacyjnego DSW

Po wydrukowaniu podania i umowy (wypełnionych w „Internetowej Rejestracji Kandydatów”) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wraz z wymaganymi dokumentami do Centrum Rekrutacyjnego.

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia

 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
 • fotografia cyfrowa i 1 tradycyjne,
 • kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Studia II stopnia

 • wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji na studia I stopnia,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wraz z suplementem (oryginały do wglądu).

Studia podyplomowe

 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wg wymagań określonych przy przyjmowaniu na wybrane studia podyplomowe),
 • 2 fotografie o rozmiarze 30x42 mm,
 • kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Do góry

Opis uczelni

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu to uczelnia z ponad 20-letnim doświadczeniem edukacyjnym. W 15. jubileuszowym Rankingu Szkół Wyższych "PERSPEKTYWY 2014" DSW znalazła się, jako jedyna uczelnia z Dolnego Śląska, w gronie 10 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce.

Obecnie w DSW ns czterech Wydziałach prowadzimy studia I stopnia na 13 kierunkach i studia II stopnia na 6 kierunkach. Dwa z czterech, tworzących Uczelnię Wydziałów posiadają uprawnienia akademickie: Wydział Nauk Pedagogicznych– uprawnienia doktorskie i habilitacyjne,Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa – doktorskie.

Osiągnięcia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu są efektem ogromu pracy i zaangażowania całej społeczności akademickiej. Długa i bogata historia Uczelni powoduje, że ma ona wysoką i ugruntowaną pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą.

Obecność znakomitych nauczycieli akademickich, którzy tworzą kadrę DSW, stanowi nasz ogromny atut (należymy do zaszczytnego grona czterech uczelni niepaństwowych z pełnymi uprawnieniami akademickimi). Wspaniali wykładowcy wykazujący się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale i praktyczną, aktywni badacze, autorzy cenionych publikacji, współpracujący z naukowcami całego świata, stanowią siłę i bogactwo naszej Uczelni.

Dzięki temu studenci, studiujący na naszej uczelni, zdobywają wiedzę i uzyskują wykształcenie na najwyższym poziomie, co procentuje w ich późniejszym życiu zawodowym.

Dbamy o to, aby nasza oferta edukacyjna była ofertą ciekawą, opartą na unikatowych, przyszłościowych kierunkach i specjalnościach (więcej informacji o kierunkach i specjalnościach  studiów na stronie: http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/).

Studenci DSW mają możliwość odbycia części studiów w zagranicznych ośrodkach partnerskich, zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych, a także udziału w programach i projektach międzynarodowych realizowanych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Ponad 200 studentów DSW wzięło udział w programie ERASMUS i skorzystało ze studiów i praktyk zagranicznych.

Do góry

Wróć do katalogu uczelni wyższych

Zgłoś uwagę