Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu to uczelnia z ponad 20-letnią historią i doświadczeniem edukacyjnym. W 15. jubileuszowym Rankingu Szkół Wyższych "PERSPEKTYWY 2014" Dolnośląska Szkoła Wyższa znalazła się, jako jedyna uczelnia z Dolnego Śląska, w gronie 10 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce.

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Adres ul. Wagonowa 9,
Wrocław

Telefon 71 356 15 31, 71 356 15 32, 607 828 838

Adres e-mail promocja@dsw.edu.pl

Strona www www.dsw.edu.pl

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu - kierunki studiów

Studia licencjackie
 
DZIENNIKARSTWO
Specjalności:
•    Dziennikarstwo sportowe
•    Dziennikarstwo muzyczne
•    Dziennikarstwo mody i stylu
•    Dziennikarstwo motoryzacyjne
•    Fotografia i nowe technologie
•    Social Media i PR

PEDAGOGIKA
Specjalności:
•    Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
•    Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
•    Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z edukacją włączającą

PEDAGOGIKA SPECJALNA
Specjalności:
•    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika wczesnoszkolna
•    Pedagogika resocjalizacyjna
•    Terapia zajęciowa z psychomotoryką
•    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychomotoryka

ADMINISTRACJA
Specjalności:
•    e-Administracja
•    Administracja publiczna
•    Administracja w biznesie
•    Bezpieczeństwo państwa

SZTUKI NOWOCZESNE – DESIGN NOW!
Specjalności:
•    Projektowanie, media, nowe technologie
•    Performatyka i film

PSYCHOLOGIA (jednolite studia magisterskie)
Specjalności:
•    Psychologia sądowa
•    Psychologia zarządzania i biznesu
•    Psychologia kliniczna i zdrowia

MEDIA KREATYWNE:
Specjalności:
•    Animacja 3d i efekty specjalne dla filmu i gier
•    Game design

PRACA SOCJALNA
Specjalności:
•    Doradca socjalny
•    Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej

Studia inżynierskie

GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
•    Geoinformatyka
•    Geodezja gospodarcza

INFORMATYKA
Specjalności:
•    Projektowanie systemów informatycznych i analiza danych
•    Zarządzanie projektami informatycznymi
•    Programowanie gier komputerowych

Studia magisterskie (dwuletnie)

PEDAGOGIKA
Specjalności:
•    Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
•    Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – formuła otwarta
•    Manager działań artystycznych i arteterapia
•    Pedagogika zdrowia z psychodietetyką
•    Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
•    Terapia pedagogiczna

PEDAGOGIKA SPECJALNA
Specjalności:
•    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
•    Pedagogika resocjalizacyjna
•    Terapia zajęciowa z psychomotoryką
•    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką

DZIENNIKARSTWO
Specjalności:
•    Animacja 3D i efekty specjalne w mediach
•    Dziennikarstwo i biznes muzyczny
•    Dziennikarz i menedżer w sporcie
•    Promocja rynku health & fashion
•    Fotografia w multimediach
•    Kultura i media
•    Media i marketing w branży motoryzacyjnej
•    Zarządzanie wizerunkiem i e-PR

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Specjalności:
•    Kierowanie działaniami ratowniczymi
•    Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej
•    Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
•    Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
•    Obrona terytorialna i ochrona ludności

PSYCHOLOGIA
Specjalności:
•    Psychologia kliniczna
•    Psychologia społeczno-wychowawcza
•    Psychologia zarządzania w organizacji

DSW - zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji 

Jeśli jesteś zainteresowany studiowaniem na DSW pamiętaj, że rekrutacja (na studia I stopnia, II stopnia i podyplomowe) na wybrany kierunek specjalność odbywa się dwuetapowo:

Etap I

Zapisz się w serwisie "Internetowa Rejestracja Kandydatów" - www.rekrutacja.dsw.edu.pl

Etap II

Złóż dokumenty do Centrum Rekrutacyjnego DSW

Po wydrukowaniu podania i umowy (wypełnionych w „Internetowej Rejestracji Kandydatów”) podpisz je i dostarcz osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wraz z wymaganymi dokumentami do Centrum Rekrutacyjnego.

Wymagane dokumenty

Studia I stopnia

  • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – dotyczy osób legitymujących się „nową maturą”,
  • fotografia cyfrowa i 1 tradycyjne,
  • kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Studia II stopnia

  • wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji na studia I stopnia,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wraz z suplementem (oryginały do wglądu).

Studia podyplomowe

  • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) wg wymagań określonych przy przyjmowaniu na wybrane studia podyplomowe),
  • 2 fotografie o rozmiarze 30x42 mm,
  • kserokopia dowodu osobistego (dwie strony).

Do góry

Opis uczelni

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu to uczelnia z ponad 20-letnim doświadczeniem edukacyjnym. W 15. jubileuszowym Rankingu Szkół Wyższych "PERSPEKTYWY 2014" DSW znalazła się, jako jedyna uczelnia z Dolnego Śląska, w gronie 10 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w Polsce.

Osiągnięcia Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu są efektem ogromu pracy i zaangażowania całej społeczności akademickiej. Długa i bogata historia Uczelni powoduje, że ma ona wysoką i ugruntowaną pozycję zarówno w kraju, jak i za granicą.

Obecność znakomitych nauczycieli akademickich, którzy tworzą kadrę DSW, stanowi nasz ogromny atut (należymy do zaszczytnego grona czterech uczelni niepaństwowych z pełnymi uprawnieniami akademickimi). Wspaniali wykładowcy wykazujący się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale i praktyczną, aktywni badacze, autorzy cenionych publikacji, współpracujący z naukowcami całego świata, stanowią siłę i bogactwo naszej Uczelni.

Dzięki temu studenci, studiujący na naszej uczelni, zdobywają wiedzę i uzyskują wykształcenie na najwyższym poziomie, co procentuje w ich późniejszym życiu zawodowym.

Dbamy o to, aby nasza oferta edukacyjna była ofertą ciekawą, opartą na unikatowych, przyszłościowych kierunkach i specjalnościach (więcej informacji o kierunkach i specjalnościach  studiów na stronie: http://www.dlakandydata.dsw.edu.pl/).

Studenci DSW mają możliwość odbycia części studiów w zagranicznych ośrodkach partnerskich, zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego podczas praktyk zagranicznych, a także udziału w programach i projektach międzynarodowych realizowanych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Ponad 200 studentów DSW wzięło udział w programie ERASMUS i skorzystało ze studiów i praktyk zagranicznych.

Do góry

Wróć do katalogu uczelni wyższych

Zgłoś uwagę