Drugi nabór wniosków na projekty MBOW

Do 8 września wrocławska młodzież będzie mogła ponownie składać swoje projekty w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. W minimum trzyosobowych grupach chętni spróbują zmienić swoje miasto na lepsze.


Celem projektu jest stworzenie projektu lub rozwiązanie problemu na rzecz społeczności lokalnej. Ze środków publicznych realizowane będą prace o charakterze edukacyjnym, ekologicznym, kulturalnym, sportowym lub społecznym. Projekty zostaną ocenione przez Komisję Oceny Wniosków.

Jako świadomy obywatel swojego miasta każdy może zmienić to, co mu przeszkadza. Należy pamiętać, by ostateczna wycena projektu nie przekraczała 1000 złotych. Praca powinna być przemyślana i naprawdę przydatna.

Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę

Żeby zgłosić swój projekt, trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest zebranie grupy, w której skład będą wchodzić minimum trzy osoby. Z nich należy też wybrać lidera. Członkowie zespołu nie mogą mieć więcej niż 21 lat i musi mieszkać we Wrocławiu lub uczyć się w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na tym terenie.

Cały projekt ma za zadanie, oprócz poprawy życia lokalnej społeczności, rozwijać wśród młodych ludzi umiejętności pracy w grupie, zdolności przedsiębiorcze oraz działania projektowe.

Wyniki konkursu zostaną podane najpóźniej tydzień po zakończeniu naboru na stronie organizatora.

Wzór zgłoszenia, jak i kontakt, na który należy odesłać wypełniony już wniosek jest dostępny na stronie internetowej http://www.sektor3.wroclaw.pl/mbow/

Monika Bierońska

Zgłoś uwagę