Filmem, debatą i sztuką o mieście

Od 28 do 30 listopada Wrocławska Fundacja Filmowa zaprasza na drugą edycję MIASTOmovie:wro – wydarzenie, które przez film, debatę i działania artystyczne pyta o kondycję miast i szuka sposobów wpływania na ich rozwój.


MIASTOmovie:wro to cykliczne wydarzenie kulturalno-społeczne: pokazy filmów dokumentalnych opisujących problemy współczesnych metropolii, działania artystyczne, a przede wszystkim publiczne dyskusje i debaty angażujące różne grupy mieszkańców. Każdy z trzech dni MIASTOmovie:wro skoncentrowany jest na innym miejskim problemie, aktualnym i ważnym z perspektywy Wrocławia. W programie filmowym drugiej edycji MIASTOmovie znalazły się m.in. „Mit Pruitt-Igoe” Chada Freidrichsa, „Oko nad Pragą” Olgi Špátovej, „Superjednostka” Teresy Czepiec i „Lunik IX” Michelle Coomber. Pokazom i debatom towarzyszyć będą wydarzenia artystyczne oraz działania specjalne, takie jak warsztaty dla dzieci i dorosłych.

 

Temat: Europejska Stolica Kultury

Tematem przewodnim drugiej odsłony MIASTOmovie:wro jest Europejska Stolica Kultury, która w 2016 roku zagości we Wrocławiu, a wcześniej odbywała się już w trzech innych miastach Europy Środkowej (węgierskim Peczu, słowackich Koszycach, czeskim Pilznie). Pierwszego dnia będziemy rozmawiać, przy udziale gościa z Peczu, o partycypacji społecznej i obywatelskim zaangażowaniu w ESK. Kolejnego razem z gościem z Koszyc zaprosimy do debaty o socjalistycznej architekturze i jej wpływie na życie w miastach. Na zakończenie, przy uczestnictwie gościa z Pilzna, porozmawiamy o infrastrukturze kulturalnej, o budynkach dla kultury i ich roli, zarówno w wieloletniej strategii kulturalnej miast, jak i w obchodach ESK.

Sztuka na placu Kościuszki

Drugiej edycji MIASTOmovie towarzyszyć będzie scena artystyczna najbardziej obecna na placu Kościuszki. Miejsce to, dziś nieco zapomniane, będące dla wielu tylko punktem przelotowym na trasie Dworzec–Rynek, jeszcze do lat 80. odgrywało ważną rolę w życiu społecznym i kulturalnym miasta. Wytyczony przez Francuzów plac, za panowania Niemców urósł do jednego z najbardziej luksusowych „salonów miasta”. Poprzez umiejscowienie na placu działań artystycznych MIASTOmovie chce pokazać potencjał, który dawniej powodował, że to tutaj skupiało się życie kulturalne miasta. Do stworzenia prac, inspirowanych historią placu oraz jego skomplikowaną tożsamością, zaproszono kolektyw artystyczny IP Group oraz wrocławską artystkę Gabrielę Kowalską-Gabukow. W ramach sceny artystycznej wydana zostanie również mapa najważniejszych miejsc, które funkcjonowały tu w przeszłości, oraz znaczących punktów, które ostały się do dzisiaj. Na placu pojawią się także tabliczki zawierające archiwalne fotografie i opisujące wyznaczone na mapie punkty.

Więcej informacji na: www.MIASTOmovie.pl

Zgłoś uwagę