Prawie 6 mln zł na zabytki z miejskiej kasy

Aż 44 instytucje i organizacje pozarządowe znalazły się na liście beneficjentów, którzy w 2018 roku otrzymają dotacje z kasy Miejskiego Konserwatora Zabytków.

  • Wyremontowana elewacja kościoła dominikanów

  • Empora w Auli Leopoldyńskiej po renowacji


Ogłoszenie listy tegorocznych beneficjentów konkursu Miejskiego Konserwatora Zabytków zorganizowano w synagodze Pod Białym Bocianem.

Wiceprezydent Wrocławia podkreślał, że wybór lokalizacji był przemyślaną decyzją. – Naszą intencją jest pokazywanie efektu troski miasta o zabytki. Synagoga jest wyjątkowym miejscem na liście obiektów, które w ostatnich latach zostały wyremontowane i które możemy podziwiać, także dzięki wparciu miasta. To serce Dzielnicy Wzajemnego Szacunku – mówił Adam Grehl. Zwrócił uwagę, że w stolicy Dolnego Śląska ciągle jest mnóstwo miejsc, budynków, obiektów, wymagających renowacji. – Jesteśmy hojnie obdarzeni przez los pięknym miastem. Mamy świadomość odpowiedzialności za piękne zabytki.

Agata Chmielowska, dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Aleksander Gleichgewit, przewodniczący Gminy Żydowskiej, wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM, fot. UM

Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, docenił olbrzymią pracę i zaangażowanie miejskiej konserwator zabytków oraz dotychczasowych beneficjentów programu. – Nadal będziemy państwu pomagali w tym dziele, na jego kolejnych etapach, aby na koniec mogli cieszyć się efektem prac – mówił.

Elewacja kościoła, empora uniwersytecka

W 2017 r. z budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków na remont i konserwacje obiektów, którymi zarządzają różne instytucje i organizacje, wydano ponad 7,7 mln zł. Agata Chmielowska, miejska konserwator zabytków, dużo i szczegółowo opowiadała o kilkudziesięciu przedsięwzięciach, jakie zrealizowano z tych pieniędzy. Odnowiono m.in. emporę i freski w Auli Leopoldyńskiej. Zrekonstruowano nagrobek biskupa Andreasa Jerina w katedrze wrocławskiej. Proboszcz katedry ks. Paweł Cembrowicz przy pracach konserwatorskich wykorzystał technologię druku 3D.

Wyremontowano elewacje kościołów: św. Krzysztofa, św. Marcina, dominikanów, Św. Michała Archanioła. – W sumie odnowiono, w części lub w całości, 38 obiektów, ruchomych i nieruchomych. Efekty tych prac, jak na przykład oczyszczenie rzeźb w kościele uniwersyteckim, są nadzwyczajne – mówiła Agata Chmielowska.

Mykwa, fort, Baba Jaga

W tegorocznym, wiosennym rozdaniu pieniędzy z miejskiej kasy na program ratowania zabytków wybrano 44 przedsięwzięcia. Duża część w grupie beneficjentów to parafie i kościoły, katolickie, prawosławne i protestanckie.

Np. Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Krzysztofa otrzyma dofinansowanie – 90 tys. zł, na kolejny etap renowacji zabytkowych okien i witraży. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek dostanie 30 tys. zł na renowację obrazów, a parafia pw. Św. Stanisława, Doroty i Wacław 70 tys. na konserwację epitafium Ernesta Wilhelma von Menzelsberg.

Aż 150 tys. zł z budżetu miasta będzie miało Towarzystwo Miłośników Wrocławia na remont zabytkowego tramwaju z 1925 r. nazywanego Babą Jagą. Na kontynuację prac remontowych w obrębie synagogi, w tym remont mykwy, czyli rytualnej łaźni, Fundacja Bente Kahan otrzyma ponad 215 tys. zł.

Pełna lista beneficjentów TUTAJZgłoś uwagę