Ruszył Dolnośląski Inkubator Technologiczny oraz Centrum Innowacji

Trzydzieści firm prowadzących proinnowacyjną działalność gospodarczą znalazło swoje miejsce w Dolnośląskim Inkubatorze Technologicznym wraz z Centrum Innowacji utworzonym przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej. Przedsiębiorcy  mogą tam liczyć na wsparcie ekspertów z różnych dziedzin, a przede wszystkim wyspecjalizowane doradztwo proinnowacyjne związane głównie z transferem innowacji i technologii.

  • Elżbieta Misiak dyr. zarządzający DAWG

    Elżbieta Misiak dyr. zarządzający DAWG, fot. organizatorzy


- To miejsce wspierania zarówno osób, które podejmują innowacyjną działalność gospodarczą, jak i firm, które chcą rozwijać dotychczasową - mówi Elżbieta Misiak, dyrektor zarządzający Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. - Poza atrakcyjną powierzchnią, lokatorom inkubatora oferujemy m.in. pomoc z rozwijaniu działalności czy pozyskiwaniu środków na inwestycje.

W DITCI swoją siedzibę znalazły firmy zajmujące się m.in. produkcją materiałów wybuchowych dla górnictwa w zakresie inżynierii, specjalizujące się w projektowaniu maszyn, urządzeń, konstrukcji spawanych i oprzyrządowania produkcyjnego. Działać tu będą również przedsiębiorstwa z branży elektrycznej, nowoczesnych technologii budowlanych, odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, innowacyjnego IT, a także z dziedziny technologii informatycznych do przetwarzania i zarządzania danymi.

Nowy inkubator powstał na 1200 metrach kwadratowych w zabytkowym budynku z 1905 roku przy al. Kasztanowej we Wrocławiu. Przed laty w tym miejscu swoją siedzibę miał Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. Remont opuszczonego i popadającego w ruinę budynku i zaadaptowanie go na nowoczesne biura, trwał około roku i kosztował ponad 9 mln zł., z czego blisko 40 proc. to dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

- Przystąpiliśmy do realizacji Inkubatora ze względu na olbrzymie zainteresowanie tego typu ośrodkami – twierdzi Elżbieta Misiak. - Ich zadaniem jest pobudzanie tkwiącej w ludziach kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności. To także dostarczanie specyficznych usług oraz kształtowanie środowiska ekonomiczno-społecznego przychylnego przedsiębiorcy i sprzyjającego podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Wiele firm z Dolnośląskiego Inkubatora Technologicznego i Centrum Innowacji to młode, często studenckie przedsiębiorstwa, które prowadzą absolwenci Politechniki Wrocławskiej.

- W myśl porozumienia, jakie przed dwoma laty zawarliśmy z Politechniką, staramy się zapewnić warunki do aktywizacji zawodowej studentom i absolwentom tej uczelni – mówi Elżbieta Misiak. - Chcemy pomóc im głównie w komercjalizacji osiągnięć naukowych i badawczych. Dotyczy to nie tylko absolwentów Politechniki, ale wszystkich dolnośląskich uczelni.

Jest to drugi inkubator w stolicy Dolnego Śląska zrealizowany przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej. Od grudnia 2012 roku przy Alei Kasztanowej we Wrocławiu działa pierwszy z nich.

Zobacz program pomocy dla rozpoczynających działalność gospodarczą >>

Zgłoś uwagę