Droga ekspresowa S5 otwarta dla kierowców!

Trzy dolnośląskie fragmenty drogi ekspresowej S5 już otwarte dla kierowców! 22 grudnia chwilę przed godziną 15 m.in. Minister Infrastruktury i Wojewoda Dolnośląski otworzyli oficjalnie dwa ostatnie odcinki ekspresowej trasy, te najbliżej Wrocławia.

 • fot. Twitter/Wojewoda Dolnośląski

 • fot. GDDKiA/fot. Łukasz Jóźwiak

 • fot. GDDKiA/fot. Łukasz Jóźwiak

 • fot. GDDKiA/fot. Łukasz Jóźwiak


Kierowcy po pierwszym, dolnośląskim odcinku drogi ekspresowej S5 od Żmigrodu do węzła Korzeńsko jeżdżą już od miesiąca. Z niecierpliwością czekali jednak na otwarcie pozostałych dwóch fragmentów. Tego z Wrocławia do Trzebnicy (20 km) i kolejnego, 14-kilometrowego, przebiegającego w okolicach Prusic. Przez ostatnie dni trwały odbiory inwestycji. 22 grudnia chwilę przed 15.00 została oficjalnie otwarta. Od razu zaczęli korzystać z drogi kierowcy.
Teraz przejazd do Poznania będzie szybszy, choć ciągle czekamy na wielkopolskie odcinki trasy S5. Mają być gotowe do 2019 roku. 

Droga ekspresowa S5 w Polsce docelowo będzie liczyła około 360 km i połączy Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Grudziądz. Łącznie z dolnośląskim odcinkiem S5 oddano już do ruchu 155 km, natomiast w realizacji jest jeszcze 205 km. Planowane połączenie całej trasy ma nastąpić w 2019r. S5 przebiegać będzie poprzez środkową część Polski i połączy: 

 • AOW A8 na węźle Wrocław Północ z autostradą A1 na węźle Nowe Marzy w okolicy Grudziądza; 
 • W Poznaniu połączy się z drogą ekspresową S11, a w Bydgoszczy z drogą ekspresową S10, 
 • poprzez Autostradową Obwodnicę Wrocławia będzie umożliwiała dojazd do autostrady A4 i drogi ekspresowej S8.

Budowę drogi ekspresowej na Dolnym Śląsku podzielono na 3 zadania inwestycyjne.
6 listopada oddano do ruchu całe zadanie 1 od węzła Korzeńsko (bez węzła) do km 123+700 o długości ok. 15 km, zrealizowane przez konsorcjum firm Budimex/Strabag oraz fragment zadania 2 od km 123+700 do węzła Krościna o długości 4,3 km, zrealizowanego przez firmę Dragados.
Dziś natomiast udostępniono kierowcom pozostałą część zadania 2 od węzła Krościna do 137+500 czyli pozostałe 9 km oraz całe zadanie 3 od 137+500 km do węzła Wrocław Północ o długości ok. 19,3 km, zrealizowane przez firmę Astaldi.

Najważniejsze bezpieczeństwo 
W ramach budowy S5 powstało 7 węzłów drogowych, które w sposób bezkolizyjny umożliwiają włączenie się do ruchu. Są to węzły: Żmigródek, Żmigród, Krościna, Prusice, Trzebnica, Kryniczno, Wrocław Północ.

Obiekty inżynieryjne 
Na prawie 50 kilometrowym odcinku drogi S5 wybudowano 46 obiektów mostowych, w tym dwa charakterystyczne, które wybudowane metodą nasuwania podłużnego: 

 • most MS 6 o długości 750 m, przechodzący ponad dwoma rzekami Baryczą i Młynówką oraz nad torami stacji kolejowej Żmigród w ciągu linii kolejowej Wrocław – Poznań 
 • most MS 41 o długości 749 m, przechodzący nad terenami zalewowymi, przez rzekę Widawę oraz kanał Sołtysowicki.

Dodatkowo wybudowano 85 przepustów, w tym 29 przepustów ekologicznych. Powstały 4 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Morzęcino Wschód i Morzęcino Zachód oraz Wisznia Mała Wschód i Wisznia Mała Zachód. Przy węźle Krościna powstał Obwód Utrzymania Drogi (OUD) Krościna, którego zadaniem będzie bieżące utrzymanie trasy.

W linii rozdziału, pomiędzy jezdniami, zamontowane zostały na przewiązkach awaryjnych szybko rozbieralne bariery linowe, których łatwy i szybki sposób demontażu usprawni przeprowadzanie akcji ratowniczych przez służby ratunkowe w sytuacji ewentualnego zagrożenia.

S5 w liczbach 
Do budowy dolnośląskiej trasy S5 wykorzystano: 

 • ok. 180 tys m3 betonu do wykonania wszystkich obiektów mostowych 
 • ponad 20 tys ton stali zbrojeniowej do wykonania wszystkich obiektów mostowych 
 • 11,2 mln ton kruszyw i piasku wbudowanych w nasypy
  oraz wykonano:
 • 1,5 mln m2 nawierzchni bitumicznej trasy głównej i łącznic
 • jeden z największych węzłów drogowych w Polsce o powierzchni ok. 30 ha (łącznie z częścią zrealizowaną w ramach AOW)

 

Wartość inwestycji: 
Całkowity koszt realizacji projektu 1 861 182 300, 00 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 911 126 425,26 zł
Lata realizacja: 2014 – 2017

materiały: GDDKiA WrocławZgłoś uwagę