Dokumenty do pobrania

Zobacz wytyczne
Podręcznik Beneficjenta SL2014

Podręcznik beneficjenta SL2014

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WrOF

Zasady realizacji porozumienia z dnia 9 lipca 2013 r.

Zasady realizacji Porozumienie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zasad współpracy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce
Format: PDF

Porozumienie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zasad współpracy

Porozumienie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zasad współpracy
Format: PDF

Aneks nr 1 z dnia 20 września 2013 r. do Porozumienia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zasad współpracy
Format: PDF

Aneks nr 2 z dnia 19 września 2014 r. do Porozumienia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zasad współpracy
Format: PDF

Aneks nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. do Porozumienia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zasad współpracy
Format: PDF

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Format: PDF

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla RPO WD

Dokument dostępny jest pod tym adresem.

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
Format: PDF

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Format: PDF

Uchwała nr 11 KM RPO WD z dn. 28.08.2015 r. - Strategia komunikacji RPO Wd 2014-2020
Format: PDF

Poradnik dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych

 Poradnik równości szans

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społecznej

Wykaz kandydatów na ekspertów - pdf

Zarządzenie 34/2016 - pdf

Powrót do góry   Adrian Staniszewski, Ewa Waplak, Jarek Ratajczak


Zgłoś uwagę