Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 - Rynek pracy, działanie 8.4

Zaktualizowano formularz EXCEL dla konkursów ogłoszonych w ramach Działania 8.4 na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3.


Aktualizacja podyktowana była faktem, iż poprzednia wersja formularza nie pozwalała na przygotowanie zadań do wydruku.Zgłoś uwagę