Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 7 - Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 - Infrastruktura przedszkolna

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 "Infrastruktura edukacyjna" Działania 7.1 "Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną", Poddziałania 7.1.2 "Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - ZIT WrOF".


Aktualizacja na dzień 10.05.2016 r.!


Wyniki weryfikacji technicznej - konkurs ZIT Działanie 7.1 - Infrastruktura przedszkolna

Lista wniosków o dofinansowanie po weryfikacji technicznej skierowanych do KOP nabór 041 - plik pdf


=======================================================================

24.03.2016

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego wprowadził obok formy elektronicznej także papierową formę składnia wniosków o dofinansowanie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Komunikat - zmiana formy składania wniosków 24.03.2016.docx

=======================================================================

Aktualizacja na dzień 15.03.2016 r.!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 7.1.2 - ZIT WrOF - z dnia 17 marca 2016 r. na dzień 15 kwietnia 2016 r

Komunikat

==========================================================================

Aktualizacja 09.03.2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 7.1.2 - ZIT WrOF - z dnia 14 marca 2016 r. na dzień 17 marca 2016 r.

Komunikat

====================================================================

Komunikat dla Beneficjentów

Wyjaśnie do naboru - kryterium charakter przedszkola.doc

Informacja o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

Dokumnety do pobrania - zipZgłoś uwagę