Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 5 - Transport, Działanie 5.1, Poddziałanie 5.1.2 D

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF - Inwestycje w drogi lokalne.


Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajdują się w załącznikach - zip

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z pozytywnymi opiniami.pdfZgłoś uwagę