Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 - Środowisko i zasoby - 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 4 - Środowisko i zasoby Poddziałania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych


- Regulamin konkursu

- Ogłoszenie o konkursie

- Załączniki znajdują się TUTAJ

- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru FunkcjonalnegoZgłoś uwagę