Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT WrOF.


Aktualizacja na dzień 30.03.2016

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego zmienił termin rozpoczęcia składania wniosków o dofinansowanie projektów z 31 marca 2016 r. na 29 kwietnia 2016 r., datę zakończenia przyjmowania wniosków z 29 kwietnia 2016 r. na 16 maja 2016 r. oraz wprowadził obok formy elektronicznej także papierową formę składania wniosków o dofinansowanie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Komunikat .docx

============================================================================================

Regulamin konkursu + załączniki

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin - zakres wniosku

Wzór umowy

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z pozytywnymi opiniami.pdfZgłoś uwagę