Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 2 - Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 "Technologie informacyjno-komunikacyjne", Działania 2.1 "E-usługi publiczne", Poddziałania 2.1.2 "E-usługi publiczne - ZIT WrOF".


Aktualizacja na dzień 25.03.2016!

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.1.2 z dnia 31 marca 2016 r. na dzień 20 kwietnia 2016 r. oraz wprowadził obok formy elektronicznej także papierową formę składnia wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Komunikat wydłużenie terminu naboru i wersja papierowa - 24. 03.docx

====================================================================

Informujemy,  że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zmianie uległ termin zakończenia składania wniosków.
Termin zakończenia naboru został przesunięty z dnia 7 marca 2016 r. na dzień 31 marca 2016 r.
na dzień 20 kwietnia 2016 r.
Zmiana dotyczy regulaminu konkursu oraz ogłoszenia, pozostałe załączniki nie ulegają zmianie.

Regulamin konkursu i ogłoszenie - aktualny (stan na 19 lutego 2016 r.)

Informacja o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

Wyjaśnienia i uzupełnienia do konkursu 2.1.zip

Pliki do pobrania - zip

Komunikat dla wnioskowdawców - pdf

Wyniki weryfikacji technicznej - konkurs ZIT WrOF 2.1 E-usługi publiczneZgłoś uwagę