Dodatkowe wyjaśnienia do konkursów 1.2.2 A oraz 1.2.2 B

W związku z pytaniami potencjalnych Wnioskodawców w zakresie prowadzenia działalności na obszarze WrOF poniżej zamieszczamy dodatkowe wyjaśnienia w tej kwestii.

Dodatkowe wyjaśnienia- plik docx

Zgłoś uwagę