Do wzięcia 10,5 mln zł

Fundusz Discovery chce wspomóc 14 innowacyjnych firm

  • fot.: paiz.gov.pl

    fot.: paiz.gov.pl


Fundusz Discovery, który rozpoczął swoją działalność w styczniu 2014 r. w ramach Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., w ciągu dwóch lat zainwestuje ponad 10,5 mln zł w nowopowstałe spółki m.in. z branży biotechnologicznej, medycznej, ochrony środowiska, chemicznej oraz IT.

- Głównym celem Funduszu Discovery jest generowanie zwrotu z inwestycji w innowacyjne spółki - mówi Grzegorz Gromada, zarządzający Funduszem Discovery. - W wyniku działania funduszu powstaną nowe spółki, których sukces biznesowy będzie bazował na komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.

Spośród zgłoszonych przedsięwzięć zostanie wybranych 14 inwestycji, które zostaną zasilone kapitałem w wysokości do 200 tys. euro w zamian za objęcie przez WPT części udziałów.

Wrocławski Park Technologiczny S.A., jako inwestor kapitałowy wnoszący wkład finansowy, stanie się udziałowcem mniejszościowym w spółkach tworzonych w celu realizacji danych przedsięwzięć. Pomysłodawcy, poza kapitałem, będą mogli wnieść do spółki aportem wartości niematerialne i prawne, takie jak: prawo do patentu, know-how czy dokumentację techniczną.

Z finansowania i doradztwa Funduszu Discovery mogą skorzystać zespoły, które przedstawią przedsięwzięcia, spełniające określone kryteria inwestycyjne. Oceniana będzie zdolność zespołu do zrealizowania proponowanego przedsięwzięcia oraz jego zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia, a także przewaga konkurencyjna i unikalne cechy produktu lub usługi, który ma być oferowany przez spółkę. Zweryfikowany zostanie również rynek, na którym firma zamierza zaistnieć m.in. odbiorcy, konkurencja, sposób funkcjonowania i jego wielkość. Ponadto analizie poddawany będzie proponowany sposób zaspokajania potrzeb odbiorców. Istotne będą także planowane działania w zakresie marketingu, a także sposób finansowania inwestycji, zakładana dynamika przychodów oraz oczekiwana rentowność.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z finansowania Funduszu Discovery mogą przesłać zapytanie na adres discovery@technologpark.pl. W odpowiedzi każdy z zainteresowanych otrzyma informację o procedurze dalszych działań. Wstępne zainteresowanie przedsięwzięciem można zgłaszać już teraz.

W pierwszej kolejności z nowej możliwości finansowania innowacyjnych przedsięwzięć mogą skorzystać firmy, które na co dzień współpracują z Wrocławskim Parkiem Technologicznym.

Wrocławski Park Technologiczny S.A. (WPT) jest jednym z najdłużej działających parków technologicznych w Polsce. Na jego terenie działa 150 innowacyjnych przedsiębiorstw i pracuje ok. 1,5 tys. osób - głównie inżynierów. W ramach WPT funkcjonuje kilkanaście laboratoriów i prototypowni przeznaczonych dla innowacyjnych firm, służących rozwojowi nowych produktów.

Katarzyna Kunka

Zgłoś uwagę