wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 29°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Architektury

Prezydent Wrocławia informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Architektury we Wrocławiu. Postępowanie konkursowe rozpocznie się do dnia 22 lutego 2022 r. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego określa się do dnia 31 maja 2022 r.

Reklama

Uzasadnienie skrócenia terminu podania informacji do publicznej wiadomości zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. poz. 724):

Przyjęte dotychczas przez organizatora rozwiązanie mające na celu powołanie dyrektora Muzeum Architektury we Wrocławiu z przyczyn obiektywnych i niezależnych od organizatora uległo zmianie. Kandydat na stanowisko dyrektora Muzeum wyłoniony zostanie w drodze konkursu, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wobec powyższego na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia podaje się niniejszą informację o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Architektury we Wrocławiu w terminie krótszym niż wskazany w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

Podstawa prawna

art. 16 ust. 3d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 724).

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl