Dla bezrobotnych powyżej „30”

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje – to propozycje dla osób bezrobotnych powyżej „30”. Warunek jest jeden – trzeba być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu

  • pracownicy

    fot. ilustracyjne


Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności

Z oferty PUP we Wrocławiu mogą skorzystać o osoby bezrobotne po wyżej „30”, które myślą o pracy na własny rachunek i potrzebują pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna, bezzwrotna pomoc może wynieść 24 tys. zł.

Czytaj więcej – tutaj.

Informacje w sprawie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej: tel. 71 - 77 01 732 / 733 / 734 / 735.

Staże podnoszące kwalifikacje

Na pomoc mogą liczyć osoby bezrobotne, które chcą podnieść swoje kwalifikacje na specjalistycznych kursach zawodowych. Chodzi o sytuację gdy poszukujący pracy znalazł pracodawcę i ma gwarancję zatrudnienia, ale warunkiem są odpowiednie kwalifikacje. Czytaj więcej – tutaj.

Informacje w sprawie wniosków na staże można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20-22 budynek A, IV piętro, p. 413-414 lub pod nr telefonów: 71 - 77 01 699 / 693 / 697 / 698 / 656 / 657 / 658 / 690 / 634.

Jak informuje PUP do projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie wrocławskim oraz powiecie m. Wrocław” przyjętych zostanie 438 osób bezrobotnych zamieszkujących powiat wrocławski i powiat m. Wrocław znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby powyżej 50 roku życia oraz o niskich kwalifikacjach. Celem szczegółowym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 Zgłoś uwagę