Deklaracja śmieciowa

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Wrocławia.


Deklarację należy wypełnić, wydrukować, podpisać i wysłać pocztą lub złożyć osobiście.

Deklarację można składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ekosystem sp. z o.o.
ul. Kazimierza Michalczyka 23
53-633 Wrocław

Jeśli deklarację składać będzie osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną - czyli w deklaracji w części C1 zaznaczono kwadrat nr 2 - należy złożyć także Informację o lokalach i właścicielach lokali w budynkach wielkolokalowych:

Papierowe formularze deklaracji są również dostępne:

  • w Biurze Obsługi Klienta Ekosystemu przy ul. K. Michalczyka 23

Z pomocy konsultantów spółki Ekosystem cały czas można korzystać za pośrednictwem infolinii.

Wzór deklaracji został uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia 18 kwietnia 2013r. i został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wzór deklaracji prawomocny stał się 15 maja br.Zgłoś uwagę