Deklaracja śmieciowa

Ile zapłacisz za wywóz śmieci? Kto i w jaki sposób może wypełnić deklaracje?


Ile płacimy za wywóz śmieci?

Wszyscy właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy oraz inne podmioty wytwarzające śmieci komunalne są zobowiązani płacić „podatek śmieciowy” Gminie Wrocław, która od 1 lipca 2013r. przejęła odpowiedzialność za odbiór odpadów, ich transport i zagospodarowanie. Opłata ta jest obowiązkowa, a jej wysokość oblicza się wypełniając deklarację. Warto zatem wiedzieć w jaki sposób to zrobić i gdzie złożyć już wypełniony dokument.

Kto i w jaki sposób musi wypełnić deklarację?

Obowiązek uiszczania opłaty dotyczy wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców wytwarzających odpady komunalne. Należy pamiętać, że nowy system dotyczy tylko odpadów komunalnych – przedsiębiorcy wytwarzający dodatkowo odpady przemysłowe,  powinni podpisać odrębną umowę uwzględniającą ich odbiór.

Zasady składania deklaracji różnią się dla poszczególnych mieszkańców. Obowiązek samodzielnego złożenia dokumentu ciąży na mieszkańcach, którzy są właścicielami nieruchomości. Natomiast osoby, których nieruchomość znajduje się w zasobach wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni nie składają deklaracji osobiście, gdyż zobowiązany jest do tego zarządca albo spółdzielnia. Wynika to przede wszystkim z zapisów ustawy „śmieciowej”, które jasno mówią, że: „właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, a „jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową”. W tym przypadku mieszkańcy informują zarządcę o tym, ile metrów kwadratowych ma zajmowany lokal oraz ile osób w nim mieszka. Wiadomość o wysokości opłat za wywóz śmieci powinien przekazać zarządca (zazwyczaj suma ta zostaje zawarta w czynszu).

W przypadku przedsiębiorców sytuacja jest analogiczna – jeśli działalność jest prowadzona w nieruchomości posiadającej zarządcę, wówczas formalności dokonuje zarządca, którego należy poinformować o wielkości i liczbie pojemników oraz ilości odbiorów pojemnika w tygodniu. Deklaracja śmieciowa musi zostać złożona przez każdego przedsiębiorcę, który jest właścicielem nieruchomości i nie ma zarządcy.

Dlaczego wypełnienie deklaracji jest tak istotne? Złożenie „deklaracji śmieciowej” jest takim samym obowiązkiem jak złożenie każdej innej deklaracji podatkowej (np. PIT). Deklaracja służy do obliczenia kwoty, którą każdego miesiąca należy zapłacić z tytułu gospodarowania odpadami.

Wypełnienie takiego dokumentu nie jest trudne i nie zajmuje wiele czasu. Formularze do wypełnienia można pobrać ze stron Biuletynu Informacji Publicznej:

Istnieją trzy sposoby składania deklaracji:

  1. Można złożyć ją osobiście – koniecznie wypełnioną i podpisaną. We Wrocławiu  jest sześć punktów składania deklaracji:
  • Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41,
  • Centrum Obsługi Mieszkańca I przy ul. G. Zapolskiej 4,
  • Centrum Obsługi Mieszkańca II przy pl. Nowy Targ 1–8,
  • Centrum Obsługi Mieszkańca III przy ul. W. Bogusławskiego 8, 10 ,
  • Centrum Obsługi Mieszkańca IV przy al. M. Kromera 44,
  • Centrum Obsługi Mieszkańca V przy ul. Hubskiej 8-16.

2. Możną ją wysłać pocztą (koniecznie wypełnioną i podpisaną) na adres siedziby Wydziału Podatków i Opłat – ul. W. Bogusławskiego 8,10; 50-031 Wrocław;

3. Jeżeli posiadamy profil zaufany na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP można ją złożyć w formie cyfrowej, koniecznie opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub potwierdzoną profilem zaufanym.

 


ekosystem
 
www.wroclaw.pl
Wrocław


Zgłoś uwagę