Strefa Kultury Wrocław i Dolnośląskie Centrum Filmowe zostaną połączone

Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej Wrocławia 20 listopada jednogłośnie przyjęto projekt uchwały w sprawie pogłoszenia zamiaru połączenia instytucji kultury Strefa Kultury Wrocław z Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu. Teraz uchwałę zamiarową musi jeszcze przegłosować Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Potem uzgadniane będą szczegóły.  


Strefa Kultury Wrocław i DCF wspólnie prowadzona

Połączenie dwóch instytucji kultury – Strefy Kultury Wrocław i Dolnośląskiego Centrum Filmowego – jest wspólną inicjatywą Urzędu Miejskiego Wrocławia i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. List intencyjny w tej sprawie 17 listopada br. podpisali prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.  

Szczególnie w trudnym czasie pandemii warto szukać alternatywnych rozwiązań – tak by maksymalnie efektywnie wspierać kulturę we Wrocławiu. Dlatego nowa jednostka będzie prowadzona przez nie jeden, a dwa samorządy – UMW i UMWD.

Połączenie obydwu instytucji da synergię do jeszcze lepszej działalności kinowej – tak we Wrocławiu, jak i w regionie. Na etapie łączenia instytucji nie ma mowy o restrukturyzacji – do nowej instytucji zostaną włączone zespoły Strefy Kultury Wrocław i Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

– Przed nami jeszcze uchwała zamiarowa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a jeśli zostanie podjęta, będziemy mogli przystąpić do negocjowania umowy o współprowadzeniu instytucji, która określi szczegóły ich połączenia – tłumaczy Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury UM. 

Realizowanie wydarzeń filmowych i oszczędności

Pomysłodawcy podkreślają, że pragną – łącząc te instytucje – pomóc realizować najważniejsze i największe wydarzenia filmowe w naszym mieście, jednocześnie – jeśli to możliwe – szukając oszczędności kosztów najmu nowych, lepiej dostosowanych przestrzeni. Dlatego podjęte już zostały rozmowy na ten temat z panem Romanem Gutkiem. DCF mógłby być nową przestrzenią kinową dla Festiwalu Nowe Horyzonty, American Film Festiwal i dla działalności edukacyjnej Kina Nowe Horyzonty.

Inicjatorzy połączenia zwracają uwagę, że niezwykle cenią działalność Kina Nowe Horyzonty, ale warto pamiętać, że miasto nie jest właścicielem budynku, gdzie dziś znajduje się kino. Nowa lokalizacja mogłaby pomóc Stowarzyszeniu jeszcze mocniej „zakorzenić się” we Wrocławiu, ale oczywiście ostateczna decyzja należy do Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.Zgłoś uwagę