Mogą zawyć syreny: RENEGADE-SAREX

Na terenie całego kraju prowadzone są ćwiczenia RENEGADE-SAREX. Trwają one w dniach 7-10 czerwca 2016 i biorą w nich udzial Siły Zbrojne RP oraz administracja państwowa.


W związku z ćwiczeniami we Wrocławiu może nastąpić uruchomienie syren alarmowych i wyemitowanie sygnału „OGŁOSZENIE ALARMU” – sygnał akustyczny – trzyminutowy modulowany dźwięk syreny oraz „ODWOŁANIE ALARMU” – sygnał akustyczny – dźwięk ciągły również trzyminutowy.

Zadanie ostrzegania i alarmowania ludności jest wykonywane przez szefa obrony cywilnej na danym terenie. W województwie jest nim wojewoda, w mieście prezydent lub burmistrz. Syreny są elementem technicznym systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Włącza się je w sytuacjach wyjątkowego zagrożenia. Minimum raz w roku powinno sprawdzać się działanie systemu.

Rozmieszczenie syren alarmowych:

 1.  ul. Swobodna 71
 2. ul. Piłsudskiego 62
 3. ul. Stalowa 62
 4. ul. Parkowa 18
 5. ul. Gołężycka 4a
 6. pl. Św. Macieja 21
 7. ul. Trzebnicka 42
 8. ul. Grabiszyńska 6
 9. ul. Kościuszki 84
 10. ul. Nowowiejska 78
 11. ul. Rynek 9/11
 12. ul. Wojrowicka 58
 13. ul. Borowska 138
 14. ul. Krajewskiego 1/3
 15. pl. Powstańców Śląskich 20
 16. ul. Komandorska 118
 17. ul. Tramwajowa 2B
 18. ul. Pawia 35
 19. ul. Eluarda 51
 20. pl. Solidarności 1/3
 21. ul. Stabłowicka 147
 22. ul. Tęczowa 60
 23. ul. Krucza 49
 24. ul. Januszowicka 35/37
 25. ul. Reja 1/3
 26. ul. Poleska 46
 27. ul. Małopanewska 5
 28. ul. Koszykarska 2-4
 29. ul. Głubczycka 3
 30. ul. Kosmonautów 274
 31. ul. Czarnieckiego 5
 32. ul. Jugosławiańska 67
 33. ul. Solskiego 13
 34. ul. Sarbinowska 10
 35. ul. Brücknera 10
Zgłoś uwagę