Co obejmuje dotacja?

Dotacje z budżetu Miasta pokryją aż 70 % kosztów poniesionych przez mieszkańców, którzy zdecydują się na wymianę pieców i kotłowni opalanych węglem. Jakie działania zostaną dofinansowane?

Dotacja przyznawana ze środków budżetu Miasta obejmuje następujące działania:

  • Trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym. Taki system może być zamieniony na:

       - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

       - ogrzewanie gazowe

       - ogrzewanie elektryczne

       - odnawialne źródło energii

Zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji

  • Podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego
  • Instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego
  • Termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym

Osoby posiadające piece kaflowe nie muszą ich likwidować. W tym przypadku konieczne jest jednak trwałe usunięcie połączenia pieca z przewodem kominowym. Takie działanie musi zostać poświadczone opinią kominiarską.

Co może zostać objęte dofinansowaniem?

  • Koszt demontażu palenisk węglowych
  • Koszt zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania
  • Koszt zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji grzewczej wraz z grzejnikami lub przystosowaniem pomieszczenia, związanych z instalacją nowego systemu ogrzewania
  • Koszt zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz wykonania instalacji do podgrzewania wody
  • Koszt likwidacji, modernizacji lub budowy systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania
  • Koszt podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z wyłączeniem urządzeń węzła cieplnego


Zgłoś uwagę