Chcą pomóc pracownikom FagorMastercook

Powstała grupa wsparcia dla wrocławskiej fabryki


Wypracowanie wsparcia dla pracowników wrocławskiej fabryki FagorMastercook to główny cel grupy roboczej, która powstała przy wicewojewodzie dolnośląskim Ewie Mańkowskiej. Grupa ta została powołana z inicjatywy wiceminister gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik.

W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Związku Pracodawców. Będzie ona monitorować sytuację w fabryce.

– Obecnie jesteśmy w trakcie organizacji spotkania i przygotowania planów możliwych działań, które na bieżąco będą modyfikowane w zależności od rozwoju sytuacji – mówi Ewa Mańkowska.

– Trzeba przygotować wszelkie możliwe działania osłonowe i alternatywne propozycje zatrudnienia dla pracowników fabryki – uważa Ilona Antoniszyn-Klik. – Mam w tych działaniach wsparcie ze strony ministra pracy i polityki społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, z którym rozmawiamy na bieżąco o sytuacji w FagorMastercook we Wrocławiu. Jednak nie mniej ważne z punktu widzenia resortu gospodarki jest wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z pozyskaniem nowego inwestora.

Jak twierdzi prezes WSSE INVEST-PARK, Barbara Kaśnikowska, możliwe jest również pojawienia się nowego inwestora, który kupi upadającą fabrykę.

– Istnieje możliwość wprowadzenia takiej firmy do naszej strefy – mówi Barbara Kaśnikowska. – Jesteśmy gotowi współpracować z potencjalnym inwestorem na każdym etapie pozyskiwania zezwolenia, a później prowadzenia działalności.

W 2005 r. wrocławski FagorMastercook, jeszcze pod szyldem Wrozamet, otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w WSSE INVEST-PARK. Niestety zezwolenie cofnięto z końcem 2011 r., gdy okazało się, że firma nie jest w stanie utrzymać zadeklarowanej liczby miejsc pracy, co było warunkiem przyznania jej prawa do działania na preferencyjnych warunkach.

Pracownicy fabryki FagorMastercook od października są na przymusowych urlopach, a w sądzie w Hiszpanii czeka na rozpatrzenie wniosek o ogłoszenie upadłości wrocławskiego zakładu.

Katarzyna Kunka

Zgłoś uwagę