Na Uniwersytecie Medycznym powstanie Centrum Symulacji Medycznej

Przyszli lekarze będą zdobywać praktyczne umiejętności, np. reanimacji, szybciej i w bardzo nowoczesny sposób. Na terenie kampusu Uniwersytetu Medycznego powstanie bowiem Centrum Symulacji Medycznej. Pierwsze zajęcia w centrum mają się rozpocząć w roku akademickim 2017/2018. 

  • W miejscu szpitalnej pralni, kuchni i stołówki będzie dydatktyczne Centrum Symulacji Medycznych. (fot.UM)

  • Centrum Symulacji Medycznej powstanie na terenie tzw. Starego Kampusu. (fot.Tomasz Walków)


Jak zapowiadają władze uczelni, to będzie przełom w dydaktyce. Budowa centrum pozwoli w sposob nowoczesny szkolić studentów. Będą oni mogli rozwijać umiejętności praktyczne w oparciu o nauczanie na symulatorach. 

Tak jak na SORze, OIOMie i w ambulansie 

– Powstanie sześć sal wysokiej wierności, które odtwarzają różne sytuacje medyczne czy zabiegowe. Będą to: blok operacyjny, sala intensywnej terapii, szpitalny oddział ratunkowy, sala porodowa, symulator karetki pogotowia oraz sala pielęgniarska. Studenci będą mogli opanować podstawowe umiejętności i procedury medyczne w interdyscyplinarnych zespołach – podkreśla dr Piotr Kolęda, koordynujący powstanie Centrum Sumulacji Medycznej. Oznacza to, że np. studenci z ratownictwa medycznego będą mogli zdobywać umiejętności praktyczne współpracując z przyszłymi lekarzami czy pielęgniarkami.

Poza tym nowej generacji symulatory pozwalają wykładowcy bez udziału pacjenta testować ekstremalne sytuacje, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości, na sali operacyjnej, SORze czy bloku porodowym. Próby reanimacji czy przyjęcia porodu są zapisywane, a po ćwiczeniach mogą być analizowane.

Całkowity koszt inwestycji będzie stanowić 33 mln zł, z czego 15 mln będzie pochodzić ze środków unijnych a 3 mln z dotacji ministerstwa. – Pozostałe środki trzeba znaleźć, a część z nich uzupełnić wkładem własnym – przyznaje prof. Marek Ziętek, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Centrum będzie się mieścić w zabytkowym budynku znajdujący się w tzw. Starym Kampusie (na terenie klinik). Poprzednio znajdowała się w nim szpitalna pralnia, kuchnia i stołówka. Budunek zostanie przystosowany do potrzeb symulacji, ale projekt obejmuje też wykształcenie kadry oraz stworzenie scenariuszy akcji ratunkowych.

Szwy na kurzych udkach i więcej nt. symulacji medycznych

Zgłoś uwagę