Centra Obsługi Mieszkańca: Nie stój w kolejce. Sprawdź udogodnienia dla klientów

Wrocławski Urząd Miejski wprowadził wiele udogodnień, które ułatwiają załatwienie spraw, dotyczących m.in. kupna i sprzedaży samochodu oraz rejestracji pojazdów. Sprawdź, co możesz załatwić przez internet lub w inny sposób.

  • Centrum Obsługi Mieszkańca przy pl. Nowy Targ, fot. www.wroclaw.pl

    Centrum Obsługi Mieszkańca przy pl. Nowy Targ, fot. www.wroclaw.pl


Udogodnienia w największym stopniu dotyczą spraw załatwianych w Centrach Obsługi Mieszkańca, m.in. na Nowym Targu i przy ul. Zapolskiej. Władze miasta chcą uniknąć tworzenia się kolejek przed wejściami do urzędów.

– Większość spraw, z którymi przychodzą klienci, nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie – mówi Bożena Bronowicka, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. – Dotyczy to na przykład obowiązku zawiadomienia w terminie 30 dni o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

Zasady zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu rejestrowanego w Polsce

  • Termin zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu – 30 dni od nabycia/zbycia, po terminie naliczana kara od 200 do 1000 zł.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopię dokumentu nabycia/zbycia pojazdu (np. umowę kupna lub fakturę). Nie jest wymagana osobista wizyta w urzędzie. Czynność dokonywana jest nieodpłatnie.

Klient może to załatwić:

  • za pośrednictwem poczty (wówczas liczy się data nadania przesyłki),
  • złożyć elektroniczne poprzez skrzynkę e-PUAP,
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w kancelarii ogólnej urzędu,
  • w Centrum Obsługi Mieszkańca UM Wrocław (po umówieniu wizyty lub oczekiwaniu w kolejce. Wizytę należy umówić przez internet).

Samo zawiadomienie o nabyciu jest w tym przypadku wystarczające, aby nie doszło do naliczania kar.

Formularze wymagane przy zgłoszeniu o nabyciu lub zbyciu pojazdu LINK

Zasady rejestracji pojazdu w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich zwraca uwagę, że wielu osobom zależy na jak najszybszym zarejestrowaniu pojazdu, ponieważ obawiają się kar za przekroczenie 30-dniowego terminu. To właśnie klientów w tej sprawie w COM jest najwięcej.

– Podkreślam, termin złożenia wniosku o rejestrację takiego pojazdu nie jest obwarowany żadnymi karami. Nie zapłacimy kary, jeśli nie zarejestrujemy auta w ciągu 30 dni, jeśli wcześniej w terminie zawiadomimy o jego nabyciu – mówi Bożena Bronowicka. – Uwaga: dotyczy to pojazdów zarejestrowanych wcześniej w Polsce.

Natomiast obowiązek rejestracji pojazdu w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia dotyczy pojazdów używanych, sprowadzonych z zagranicy (tylko państwa UE).

Niedopełnienie tego obowiązku w terminie wiąże się z naliczaniem kar finansowych w wysokości od 200 do 1000 zł.

Do rejestracji pojazdów zostało zatrudnionych ośmioro nowych pracowników, co przełoży się na zwiększenie dziennej liczby załatwianych spraw.

Centrum Obsługi Mieszkańca codzienne czynne do 17.15.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich pracują w systemie dwuzmianowym i przyjmują klientów codziennie do godz. 17.15.

– Dlatego jeśli zdecydujemy się na przyjście do urzędu, to lepiej wybrać się nawet o godzinie 15.00 lub później. W urzędzie widzimy, że najwięcej osób gromadzi się przed wejściem i w namiotach około godziny 11.00 – mówi Bożena Bronowicka. – Osoby, które przyjdą około godziny 15.00, także zostaną obsłużone. Nigdy nie odsyłamy klientów na następny dzień.

W czerwcu i w lipcu Urząd Miejski pracuje w soboty

Od kilku tygodni punkty COM są czynne także w soboty. Klienci mogą się zgłaszać w godzinach 8.00-13.00.

W czerwcu COM przy ul. Zapolskiej i przy Nowym Targu będą czynne: 12, 19 i 26 czerwca.

W lipcu klienci w COM także będą obsługiwani w soboty.

Czytaj też: Urzędowe sprawy w Centrach Obsługi Mieszkańca [LISTA]Zgłoś uwagę