Casus Finanse zwiększa zatrudnienie

Firma właśnie przyjęła 160 pracowników i szuka kolejnych

Grupa Casus Finanse tylko w okresie ostatnich trzech miesięcy przyjęła do pracy 156 osób, dzięki czemu liczy obecnie 670 pracowników. Ponad połowa nowozatrudnionych dołączyło do spółki BPO Management. Są to głównie liderzy zespołów i kierownicy kampanii realizowanych we współpracy z nowymi klientami. Liczne grono nowych pracowników to także negocjatorzy telefoniczni pracujący w Call Center.

Grupa Kapitałowa Casus Finanse planuje sukcesywne zwiększanie zatrudnienia w 2014 r. Obecnie we wrocławskiej centrali spółki Casus Finanse trwa kilkanaście procesów rekrutacyjnych.

- Poszukujemy ambitnych, zaangażowanych osób – mówi Krzysztof Mędrala, wiceprezes zarządu Casusu Finanse SA. - Rekrutację w Casus Finanse opieramy m.in. na metodzie assessment center. Dzięki różnorodności kryteriów i narzędzi jakie stosujemy, jesteśmy w stanie skutecznie dopasować kandydatów do danego stanowiska pracy.

Za osiągnięcia w zakresie HR, spółka Casus Finanse nagrodzona została dwoma prestiżowymi certyfikatami: HR Najwyższej Jakości oraz Przyjazna Rekrutacja.

Grupa Casus Finanse istnieje od 1997 roku. Obecnie składa się z kilku ściśle współpracujących ze sobą spółek: Casus Finanse SA, Casus Detektyw Sp.j., Casus Zarzycka&Wspólnicy Kancelaria Prawna, BPO Management, Casus Service oraz Fundusz Sekurytyzacyjny.

Od 17 lat grupa kapitałowa Casus Finanse działa w dziedzinie zarządzania ryzykiem, oferując swoje usługi zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

W maju 2013 roku Casus Finanse SA zadebiutował na rynku obligacji Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Katarzyna Kunka

Zgłoś uwagę