Nr projektu. 374

„Przy rondzie Ojca Pio” - budowa siłowni zewnętrznej na skwerze przy rondzie Św. Ojca Pio [WBO. 2018]

Głosów: 1 136

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
 • Lider projektu: Andrzej Doktor

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 250 000 zł. Ze względu na planowane przedłużenie tramwaju w kierunku Wysokiej (obecnie trwają prace nad kształtem porozumienia) realizacja projektu byłby możliwa bliżej granicy zachodniej działki Nr 2/19, Arkusz mapy: 9, Obręb: Partynice. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 250 000 zł. Ze względu na planowane przedłużenie tramwaju w kierunku Wysokiej (obecnie trwają prace nad kształtem porozumienia) realizacja projektu byłby możliwa bliżej granicy zachodniej działki nr 2/19, AM-9, obręb Partynice. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Szanowni Państwo,
reprezentuję lokalne stowarzyszenie ZIELONE PARTYNICE, które powstało z inicjatywy mieszkańców Partynic celem podjęcia niezbędnych działań dla zachowania zielonego charakteru naszego osiedla.
Jak wszyscy wiemy, na terenie osiedla brakuje miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Teren Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice należy do Miasta Wrocław i jest dostępny bezpłatnie dla mieszkańców przez cały rok. Elementem tego obszaru jest niezagospodarowany skwer przy rondzie Św. Ojca Pio, który stanowi centralny punkt osiedla Partynice.
Wspólnie z Dyrekcją Toru opracowaliśmy projekt „Przy rondzie – budowa siłowni zewnętrznej na skwerze przy rondzie Św. Ojca Pio” w ramach WBO. Jego zamysłem jest udostępnienie otwartej siłowni zewnętrznej, która zaspokoi potrzeby w zakresie rekreacji ruchowej okolicznych mieszkańców. Będzie to dopełnienie ścieżki pieszo biegowej, której budowa finansowana ze środków UE rusza w tym roku. Dzięki temu na terenie Partynic będzie można spacerować, realizować treningi biegowe, nordic walking i ćwiczenia na urządzeniach siłowni zewnętrznej. Okoliczni mieszkańcy będą mogli tu spędzać czas aktywnie i na świeżym powietrzu.
Zwracamy się do Państwa o poparcie projektu budowy siłowni zewnętrznej na terenie Partynic, która będzie dostępna dla każdego, za darmo, przez cały rok.
Projekt zyskał poparcie Rady Osiedla Krzyki - Partynice.
Zapraszamy do głosowania.

Elementy projektu

Urządzenie typu "Wahadło"
Urządzenie typu "Wyciąg górny"
Urządzenie typu "Wyciskanie siedząc"
Urządzenie typu "Orbitrek" x 2
Urządzenie typu " Rower i jeździec"
Drążek do podciągania
Ławka z oparciem x 2
Kosz na śmieci x 2
Wieszak zewnętrzny na ubrania

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: Zielony skwer przy rondzie Św. Ojca Pio.

Osiedle: Krzyki-Partynice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 136

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 289
Papier 847

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 712
Mężczyźni 424

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.