Nr projektu. 30

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Awicenny [WBO. 2018]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Projekt został zweryfikowany pozytywnie, droga na długości wskazanej przez lidera projektu możliwa jest do realizacji po wschodniej stronie ul. Awicenny. Szacunkowy koszt inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, droga na długości wskazanej przez Lidera projektu możliwa jest do realizacji po wschodniej stronie ul. Awicenny. Szacunkowy koszt inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Droga dla rowerów wzdłuż ulicy Awicenny jest kontynuacją zwycięskiego projektu z roku 2016:
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/projekty-2016/projekt,id,233
Umożliwi dojazd rowerem do stacji Wrocław Zachodni i kontynuacje podróży koleją.
Proponowaną drogą dla rowerów możliwy będzie też dojazd do Szkoły Podstawowej nr 25 od strony ul. Awicenny. Dzięki temu uczniowie dojeżdżający rowerami, będą mogli uniknąć jazdy po bardzo zatłoczonej ul. Stanisławowskiej.
W przyszłości ddr wzdłuż Awicenny może być kontynuowana do osiedla Oporów dzięki czemu Muchobór Wielki uzyska bezpieczne połączenie z tym osiedlem.
Projekt jest zgodny z zapisami mpzp.

Projekt przewiduje budowę ddr na odcinku od ul. Pińskiej do stacji kolejowej, przejazd dla rowerzystów i przejście dla pieszych przy stacji Wrocław Zachodni oraz wiatę rowerową lub stojaki rowerowe przy stacji kolejowej.

Elementy projektu

Droga dla rowerów
Przejazd rowerowy
Droga dla rowerów
Wiata rowerowa
Stojak rowerowy

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Muchobór Wielki

Kontakt z liderem projektu