Nr projektu. 25

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Fontanna Muchoborska [WBO. 2018]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)
  • Lider projektu: Tomasz Kucharski

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Zgodnie z zapisami MPZP działka może zostać zagospodarowana jako skwer, na którym ma znajdować się "obiekt szczególny" m.in. fontanna, ale również może to być: "rzeźba, pomnik, kapliczka, krzyż przydrożny, figura, posąg lub inny podobny do nich obiekt." Teren funkcjonalnie powinien zostać też powiązany z terenem przy rzece Kasina i z sąsiednim klubem Formaty. Kwota na potrzebna na realizację projektu to 750 000 zł, ale możliwe, że po wykonaniu dokumentacji okaże się, że starczy ona na realizację pierwszego etapu. W wypadku realizacji projektu konieczne będą dodatkowe konsultacje z mieszkańcami, które pomogą doszczegółowić zakres projektu i przyszłe funkcje tego terenu.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 25 i 186.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Zgodnie z zapisami MPZP działka może zostać zagospodarowana jako skwer, na którym ma znajdować się "obiekt szczególny" m.in. fontanna, ale również może to być: "rzeźba, pomnik, kapliczka, krzyż przydrożny, figura, posąg lub inny podobny do nich obiekt." Teren funkcjonalnie powinien zostać też powiązany z terenem przy rzece Kasina i z sąsiednim klubem Formaty. Kwota na potrzebna na realizację projektu to 750 000 zł, ale możliwe, że po wykonaniu dokumentacji okaże się, że starczy ona na realizację pierwszego etapu. W wypadku realizacji projektu konieczne będą dodatkowe konsultacje z mieszkańcami, które pomogą doszczegółowić zakres projektu i przyszłe funkcje tego terenu.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 25 i 186.

Uzasadnienie

Niewielka działka miejska położona w centralnym punkcie Osiedla Muchobór Wielki przy skrzyżowaniu ulic Kunickiego i Stanisławowskiej, dotychczas nie wykorzystana może się stać sympatycznym miejscem do relaksu i odpoczynku. Uporządkowanie tej niedużej działki spowoduje poprawę estetyki przy głównej ulicy naszego Osiedla.

Elementy projektu

Wyrównanie i oczyszczenie terenu
Fontanna wielkości 3x3 m.
Elementy małej infrastruktury parkowej
Nasadzenia drzew
likwidacja ogrodzenia

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Muchobór Wielki

Kontakt z liderem projektu