Nr projektu. 23

Buspasy dostępne również dla innych pojazdów [WBO. 2018]

Kategoria: drogowe

Budżet zgłoszony: 1 000 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Lider projektu: Agnieszka Klich

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Udostępnienie wydzielonych torowisk tramwajowych nawet do czasowego poruszania się po nich pojazdów nieuprzywilejowanych, doprowadzi do spadku przepustowości pasów busowych, tym samym zmniejszy atrakcyjności komunikacji zbiorowej, co nie jest zgodny z Polityką Mobilności Miasta Wrocławia.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Udostępnienie wydzielonych torowisk tramwajowych nawet do czasowego poruszania się po nich pojazdów nieuprzywilejowanych, doprowadzi do spadku przepustowości pasów busowych, tym samym zmniejszy atrakcyjności komunikacji zbiorowej, co nie jest zgodny z Polityką Mobilności Miasta Wrocławia.

Uzasadnienie

Zmniejszenie korków e Wrocławiu.
Jest wiele ulic, na których jeden pas drogowy jest dla wszystkich pojazdów, a drugi wyłącznie dla autobusów (tramwajów, itp.).
We Wrocławiu działa system, który pokazuje w którym miejscu znajduje się tramwaj/autobus.
Projekt polega na czasowym udostępnieniu pasów dla autobusów również innym pojazdom (gdy akurat nie jedzie ani nie zbliża się żaden autobus/tramwaj).
Wjazd na taki pas będzie dozwolony:
- zawsze dla autobusów, tramwajów, taxi, aut elektrycznych, karetka, itp.
- dla wszystkich pojazdów pod warunkiem, że nie zbliża się autobus/tramwaj
Zjazd z takiego pasa na drugi jest zawsze możliwy.

Elementy projektu

Udostępnienie pasów drogowych dla autobusów również dla innych pojazdów
Sygnalizacja świetlna
Znaki drogowe
Znaki poziome
System informatyczny
Informacje

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Ulice we Wrocławiu, które posiadają pasy ruchy tylko dla autobusów (lista cały czas się powiększa)

Osiedle: Wrocław

Kontakt z liderem projektu